Finans Danmarks høringssvar om statsgaranti til boligkøb i landdistrikterne: Gode hensigter men kompleks og dyr model

Publiceret 10-01-2022
Nyhed

Finans Danmark anerkender de gode hensigter bag regeringens forslag om statsgaranti på udlån i landdistrikterne, men den foreslåede model er meget kompleks, vil kun omfatte få sager og risikerer at være uanvendelig for både kunder og penge- og realkreditinstitutter. Det fremgår af det høringssvar, som Finans Danmark i dag har afgivet om etablering af en statsgaranti på lån i landdistrikterne.

I høringssvaret påpeger Finans Danmark, at danske penge- og realkreditinstitutter allerede i dag låner ud til boliger i hele landet, og at langt de fleste boligkøbere får det lån, de ønsker.  Det er derfor svært at se behovet for en statsgarantiordning.

I de få tilfælde, hvor der gives afslag, skyldes det oftest utilstrækkelig økonomi hos låntager. Finans Danmark understreger vigtigheden af at fastholde den forbrugerbeskyttelse, ligesom værdiansættelse af ejendommene fortsat bør ske efter gældende regler. Det skal sikre, at boligkøberne ikke gældsættes unødigt, og at tilliden til sikkerheden bag realkreditobligationerne fastholdes til glæde for alle låntagere. En statsgaranti er dermed ikke en forsikring mod afslag, da der således fortsat vil være låntagere, der får afslag, enten på grund af deres privatøkonomi, eller fordi ejendommens første 60 pct. ikke kan belånes uden statsgaranti.  

Den foreslåede model er meget kompleks og dyr at implementere og anvende i praksis for institutterne. Det skal ses i lyset af, at kun meget få sager forventes at blive omfattet. Derfor er der en reel risiko for, at modellen ikke vil være brugbar, hverken for kunder eller penge- og realkreditinstitutter. Der er derfor behov for en mere simpel model.

”Vi synes, at der overordnet set er gode hensigter bag forslaget, selvom vi allerede i dag løfter opgaven. Men hvis den foreslåede model skal fungere i forhold til det politiske ønske, er man nødt til at sikre, at udformningen af modellen ikke i sig selv udgør en forhindring. Derfor mener vi, at modellen skal forenkles kraftigt, og vi har i vores høringssvar givet en række forslag til, hvordan det kan gøres”, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, der samtidig opfordrer ministeriet til at gå i dialog med de enkelte institutter for at få afdækket de økonomiske og administrative barrierer for at anvende modellen.

Læs hele høringssvaret

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde