Danske investorer ryster mindre på hænderne end andre europæere

Publiceret 17-05-2022
Nyhed

Trods markedsuro i begyndelsen af 2022 fortsætter investorerne med at købe op i danske fonde. Det tyder på, at fondsinvestorerne forholder sig relativt roligt til den nuværende uro. Og sammenlignet med andre europæiske investorer har de danske fondsinvestorer da også været bemærkelsesværdigt upåvirkede af markeds-uroen. Det samme billede så man under corona-nedturen i foråret 2020.

Med et nettokøb på knap 2,5 mia. kr. kom der i april fortsat nye midler til danske detailfonde, der retter sig mod danske privatinvestorer. Dermed fortsætter de danske investorer med at investere til trods for den turbulente start på året. Størrelsen på opkøbene er dog mindre end i starten af året, og investorernes fokus er flyttet til mere sikre investeringer. Men samlet set er de danske fondsinvestorers adfærd dermed overraskende lidt påvirket af markedsuroen.

At de danske investorer ikke ryster på hænderne, bliver tydeligt, når deres adfærd sammenlignes med de europæiske investorer. Nye beregninger fra Finans Danmark på baggrund af tal fra den europæiske samarbejdsorganisation for værdipapirfonde, EFAMA, viser, at danske investorer i perioden 1. januar 2020 – 28. februar 2022* har udvist stor stabilitet i deres investeringsadfærd sammenlignet med europæerne generelt.

Da coronakrisen brød ud i februar 2020, solgte de europæiske investorer markant mere ud end de danske investorer. Samlet blev der i marts 2020 solgt europæiske fonde for netto cirka 2.341 mia. kr., svarende til 2,9 pct. af formuen i fondene ved månedens begyndelse. Til sammenligning solgte investorer i danske fonde, der retter sig mod danske privatinvestorer, for netto knap 1 mia. kr. Det svarer til 0,1 pct. af formuen i fondene ved månedens begyndelse. Men også tallene for begyndelsen af 2022 viser, at danske og europæiske investorer reagerer forskelligt på uroen. I hele perioden 1. januar 2020 – 28. februar 2022 har danske investorer netto investeret nye midler i danske detailfonde svarende til 18,6 pct af formuen pr. 1. januar 2020. Derimod har europæiske investorer netto købt for, hvad der svarer til 11,1 pct af formuen på samme tidspunkt.

”De danske investorers adfærd skal ses i lyset af en helt ekstraordinær situation. Først skabte Corona-pandemien massive og hurtige fald på de globale aktiemarkeder, hvorefter markederne med rekordfart rejste sig igen. Men opturen siden marts 2020 er nu blevet afløst af ny markedsuro i begyndelsen af 2022 på grund af inflations- og rentestigninger samt krigen i Ukraine. Men trods uroen har de danske investorer i høj grad haft is i maven gennem hele perioden og har fortsat opkøbene, mens de europæiske investorer har været mere tilbageholdende”, siger Kåre Valgreen, investeringschef i Finans Danmark, og fortsætter:

”Når man tager hensyn til kursudviklingen over perioden, herunder også de seneste korrektioner i aktiemarkederne, er det nok et rimeligt skøn, at investorer i danske detailfonde har haft fordel af den stabilitet, som har karakteriseret deres investeringsadfærd. Det understreger vigtigheden af at investere langsigtet, og det er meget svært at time markedet. Markedet kommer ikke altid til at gå ens vej, men forbliver man investeret, kan man som investor nyde godt af de gevinster, som investering typisk giver på lang sigt”.

 

 *I sammenligningen mellem danske fonde og europæiske fonde indgår der udelukkende såkaldte UCITS. En UCITS er en fond, der opfylder nogle fælles EU-regler og derfor må markedsføres i alle EU-lande. 89 pct. af den danske detailformue ligger i UCITS-fonde. 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde