Danske investeringsfonde slår 13 år gammel afkastrekord

Publiceret 12-08-2022
Nyhed

Efter et første halvår med negative afkast vendte markederne i juli måned og resultatet blev noget nær enestående i historisk sammenhæng. For danske investeringsfonde rettet mod private investorer blev der realiseret et gennemsnitligt afkast på 6,5 pct. på tværs af alle typer af fonde. Det er det største afkast i en specifik måned siden 2009.

Kombinationen af faldende aktie- og obligationskurser, som stort set prægede hele 1. halvår 2022, blev afløst af stigende kurser for begge typer af værdipapirer i juli måned. Afkastet på 6,5 pct er så højt, at man skal helt tilbage til april 2009 for at finde en tilsvarende udbytterig måned for danske detailfonde og helt tilbage til 1991 for at finde et afkast, der overgår afkastet for juli 2022

Danske investeringsfonde med fokus på nordamerikanske, danske og nordiske aktier lå i top med afkast mellem 11 og godt 12 pct. Kun kinesiske aktier fastholdt trenden fra første halvår og realiserede et negativt afkast på mere end 7 pct. Alle typer af obligationsfonde lå i plus, med non-investment grade obligationer i spidsen med et afkast på op mod 5 pct. 

I årets første syv måneder har vi set en meget stærk sammenhæng imellem afkastet på aktier og obligationer, og det har været med til at forstærke den samlede afkastudvikling både i nedad- og opadgående retning. Det har undtagelsesvist ikke givet meget beskyttelse at sprede investeringerne over flere typer af aktiver, da alt er gået op eller ned mere eller mindre synkront. Det er et brud med den historiske erfaring, men der er ingen grund til at tro, at det vil blive et gældende vilkår fremover. Risikospredning på tværs af aktivklasser er fortsat god latin,” siger investeringschef i Finans Danmark, Kåre Valgreen. 

Det samlede nettokøb af danske investeringsfonde, når der tages højde for udbytter fra fondene i første halvår, har været negativt med op mod 16 mia. kr. Der er dog netto tegnet nye investeringsbeviser for knap 25 mia. kr. i de første 7 måneder af året. Der er positivt nettokøb i hovedkategorierne danske aktier og obligationer, blandede fonde og udenlandske aktier. Udenlandske obligationer har derimod et tilbageløb på op mod 10 mia. kr. og det er i særlig grad de mere risikobetonede investeringer i emerging markets og non-investment grade obligationer, der er reduceret. 

Der er ingen tvivl om, at 2022 indtil nu har været en prøvelse for rigtig mange investorer. Tallene peger på, at mange har genbesøgt deres aktivklassesammensætning. Ser man isoleret på afkastet af de nettokøb og omlægninger mellem aktivklasser, der er har fundet sted i de syv første måneder, har investorer i danske detailfonde ikke forøget deres afkast i forhold til hvis de havde fastholdt deres aktivklassesammensætning fra årets begyndelse, men noget af risikoen er taget af,” siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde