Boligejernes evne til at betale deres lån til tiden er helt i top

Publiceret 31-01-2022
Nyhed

De danske boligejere er rigtig gode til at betale ydelserne på deres boliglån, det viser de nyeste tal fra Finans Danmark. Den rettidige betaling på boliglån er den højeste i næsten 14 år. En stærk økonomi og sund låntagning er en vigtig del af forklaringen.

Langt de fleste boligejere betaler deres boliglån til tiden. Ved udgangen af september 2021 blev hele 99,86 pct. af boligejernes ydelser betalt rettidigt. Restanceprocenten på 0,14 er den laveste i næsten 14 år og svarer til, at kun ca. 1.900 ud af landets knap 1,4 mio. boligejere er i betalingsproblemer.

”En af forklaringerne på den stærke betaling på boliglån er en sund låneadfærd blandt de danske boligejere. Også den stærke danske økonomi og den lave ledighed er med til at sikre, at danskerne kan betale ydelserne på deres boliglån til tiden,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Økonomisk robuste boligejere 

Generelt har vi økonomisk robuste boligejere i Danmark. Danskernes private opsparing er vokset under corona. Samtidig har et stigende antal boligejere valgt at afdrage på deres realkreditlån de seneste par år. Det er med til at sikre de danske boligejeres robusthed, da deres opsparing i boligen stiger.

”Når man som boligejer afdrager på sit realkreditlån, svarer det til, at man sparer op i boligen. Det bidrager til økonomisk robusthed. For når boligejerne afdrager på deres gæld, bliver gælden mindre, og boligejerne bliver derfor mindre økonomisk udsatte. Samtidig er priserne steget, hvilket betyder, at mange i dag har en ekstra økonomisk buffer i friværdien af deres bolig,” siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

”Man bør hurtigst muligt kontakte sin bank eller realkreditinstitut, hvis man står i en situation, hvor man har udfordringer med at betale den næste termin på boliglånet. Så kan man i samarbejde med banken eller instituttet prøve at finde en løsning, som kan være med til at bringe privatøkonomien tilbage på ret kurs.”

Hent statistik

Fakta

Finans Danmarks opgørelse af restancer viser, hvor stor en del af de samlede ydelser fra boligejerne der ikke er betalt tre og en halv måned efter betalingsfristen. Lige nu er 0,14 procent af de samlede boligydelser endnu ikke betalt. Det betyder, at boligejerne i gennemsnit mangler at betale 14 øre for hver 100 kroner, de skulle have betalt.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde