Ny rekord: Danskerne investerede knap 84 mia. kr. i investeringsfonde i 2020

Publiceret 15-01-2021
Nyhed

Trods coronakrisen blev der i 2020 investeret for næsten 84 mia. kr. i danske investeringsfonde. Man skal helt tilbage til 2005 for at finde et år, hvor der blev investeret mere via de danske detailfonde. Og investorerne er da også blevet belønnet med pæne afkast.

De danske investorer sætter fortsat deres lid til investeringsfondene og købte ind for hele 84 mia. kr. i 2020 – det er ikke set i 15 år. Købelysten har været spredt ud over en bred pallette af produkter med ca. 28. mia. kr. i aktiefonde, 20 mia. kr. i udenlandske obligationsfonde og 25 mia. kr. i de blandede fonde.

”Opsvinget på markederne efter de historisk store og bratte aktiekursfald i første kvartal viser værdien af at have is i maven og ikke gå i panik som investor. De danske investorer ser ud til at have set på markedsudviklingen med de lange briller og undladt at paniksælge, da bølgerne gik højt. Mange investorer har endda set coronakrisen som en mulighed for at købe op af investeringsfonde – og det er de blevet belønnet for i langt de fleste tilfælde.” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Selvom der var trange kår for afkastene i første kvartal af 2020 på grund af coronakrisen, blev afkastene set over hele året ganske fornuftige for investorerne. Den største kategori blandt aktiefondene – de globale aktiefonde – præsterede et ganske fornuftigt afkast på knap 5 pct. Emerging markets aktiefondene præsterede et afkast på ca. 13 pct., og Fjernøsten ca. 15 pct. Helt i top finder vi de danske aktiefonde, der brillierede med et afkast på ca. 30 pct.

Markedsopsvinget skyldes flere faktorer, men især statens hjælpepakker og centralbankernes lempelige pengepolitik har spillet ind. Nyt om vacciner fra bl.a. lægemiddelproducenterne Pfizer og Moderna blev også godt modtaget af markederne, der desuden reagerede positivt på valget af Joe Biden til USA's 46. præsident.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde