Lavere risiko i danske investeringsfonde end under finanskrisen

Publiceret 15-02-2021
Nyhed Analyse

Trods meget urolige markedsforhold særligt i marts og april 2020 er risikoen i danske investeringsfonde dog stadig lavere end under finanskrisen.

Finanskrisen står stadig for mange som et eksempel på, hvor risikabelt det kan være at investere. Alle investorer frygter tab på deres investeringer som dem, der indtraf i kølvandet på finanskrisen i 2008. Men i mange tilfælde kan det at afholde sig fra at investere koste dyrt i form af tabte gevinster. Beregninger fra Finans Danmark viser, at en investering på 10.000 kr. lige inden finanskrisen, i dag ville være vokset til 21.039 kr. - altså et samlet afkast på ca. 110 pct, for den gennemsnitlige investor, der har investeret i investeringsfonde.

”Det er naturligt, at de store kursudsving, vi så i 2020, er blevet sammenlignet med kursudsvingene efter finanskrisen. Men tager man de langsigtede briller på, var markedsuroen efter finanskrisen både større og mere vedholdende”, siger Kåre Valgreen, Investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

En måde at måle risiko på for sine investeringer er at se på størrelsen på udsvingene i afkast fra det gennemsnitlige afkast. Jo lavere tallet er, jo mindre vil afvigelser fra det gennemsnitlige afkast typisk være.

Beregninger for danske investeringsfonde viser, at risikoen i fondene steg betragteligt i løbet af 2020, men at den stadig er en del under, hvad vi så efter finanskrisen.

De store udsving i 2020 i kølvandet på corona-smitten var bemærkelsesværdige i en historisk sammenhæng, både i kraft af hvor pludseligt de opstod, og hvor hurtigt tabene blev genvundet. Både under finanskrisen i 08, kreditkrisen i 2011 og Kina-krisen i ’15/’16 var der markedsuro i længere perioder med en mere langsommelig genopretning.

”I vores historiske tilbageblik har vi de lange briller på, og det bør man også have som investor. Erfaringerne viser, at risikoen kan svinge meget over tid, og at man med fordel kan bevare roen for at få et godt afkast på lang sigt”, siger Kåre Valgreen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde