Langt de fleste skal ikke betale negative renter i banken

Publiceret 17-02-2021
Nyhed Analyse

Danske banker indfører i stigende grad negative renter for private kunder. Men nye tal fra Finans Danmark viser, at fem ud af seks danskere ikke bliver berørt.

Siden begyndelsen af 2020 har flere og flere danske banker indført negative renter på private indlånskonti. Det sker som en reaktion på det fortsat negative rentemiljø, hvor bankerne i mere end 10 år har givet højere renter på indlån, end de selv får i Nationalbanken, og dermed reelt taber på at opbevare kundernes penge. Langt de fleste danske banker tager nu negative renter for privatkunder, men kun for store indskud. Finans Danmark har beregnet, hvor mange danskere der faktisk er berørt af negative renter, efter at flere banker ændrede på beløbsgrænserne ved årsskiftet.

”Indførelsen af negative renter for privatkunder giver forståeligt nok anledning til både undren og frustration hos mange danskere, bl.a. fordi det går imod vores grundlæggende børnelærdom om, at vi jo normalt får renter, når vi sætter vores penge i banken. Men vores opgørelse viser, at det faktisk stadig er ret få danskere, der i dag bliver berørt af negative renter”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, og fortsætter: ”Og så hører det altså med, at de negative indlånsrenter, vi ser nu, på ingen måde gør indlån isoleret set til en overskudsforretning for bankerne”.

Opgørelsen tager udgangspunkt i danskernes bankindeståender (opgjort ved udgangen af 2019) holdt op imod grænser og rentesatser for negative renter pr. januar 2021. Nogle banker har en grænse for negative renter på 100.000 kr. for kunder med NemKonto, andre har en grænse på 250.000 kr. De fleste banker har aktuelt rentesatser på -0,6 pct. eller i visse tilfælde -0,75 pct. for de indeståender, der overstiger grænserne.

Opgørelsen viser, at 84 pct. af de voksne danskere – altså godt 5 ud af 6 – ikke berøres af negative renter. En opdeling på forskellige beskæftigelsesgrupper viser, at for almindelige lønmodtagere, så er det hele 87 pct., der undgår at betale negative renter. Og ser man på højtlønnede lønmodtagere, herunder direktører mv., så er tallet 78 pct.

Opgørelsen viser desuden, at ud af de ca. 16 pct. af den voksne befolkning, som i kraft af store bankindeståender betaler negative renter, slipper halvdelen med at betale mellem 0 og 1.200 kr. om året. For de højtlønnede lønmodtageres vedkommende betaler ca. 22 pct. negative renter, og også i denne gruppe er det omtrent halvdelen, der betaler mindre end 1200 kr. om året.

”Det er næppe overraskende især højindkomstgrupperne og grupper med stor formue, der bliver berørt af negative renter, og for en stor dels vedkommende er der tale om en rentebetaling, der ligger mellem 0 og 1200 kr. om året”, siger Niels Arne Dam.

Den tendens går igen, hvis man ser på, hvem der betaler negative renter opgjort på kommuner. Her er det især i de velhavende nordsjællandske kommuner, at der betales negative renter. Det gælder ikke mindst Hørsholm, Rudersdal og Gentofte, hvor over hver fjerde kan blive ramt af negative renter. I bunden ligger flere kommuner på den københavnske vestegn og i Nordjylland, hvor færre end hver ottende bliver berørt at negative renter.

 

 

Læs mere om negative renter her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde