Kursskifte: Nu går investorerne efter obligationer

Publiceret 19-05-2021
Nyhed

Investorerne placerer fortsat nye midler i danske investeringsfonde, og alle kategorier af fonde har fremgang. Men fokus er skiftet fra aktier til obligationer, og for første gang i en længere periode er der netto solgt ud af fonde, der investerer i udenlandske aktier.

Den imponerende kursudvikling på stort set alle aktiemarkeder siden midten af 2020 ser nu ud til at blive mødt med en vis skepsis hos investorerne. Selvom nye investeringer i danske investeringsfonde med i alt godt 4 mia. kr. i april fortsat er på et pænt niveau, går mere end 80 pct af de nye investeringsmidler til fonde, der investerer i danske eller udenlandske obligationer. Særlig interessen for udenlandske obligationer har været stor. Den type investeringsfonde har i april tiltrukket mere end halvdelen af de nye investeringer. Omvendt er der i april samlet set solgt ud af udenlandske aktiefonde, og her er det især globale aktier, som investorerne har vendt ryggen.

I årets fire første måneder er der i alt tilgået nye investeringsmidler til danske investeringsfonde for næsten 30 mia. kr. Heraf er over en tredjedel kanaliseret ind i fonde, der investerer i udenlandske obligationer.

”Det er ikke overraskende, at investorer i danske investeringsfonde reagerer på den meget positive kursudvikling, som de fleste aktiemarkeder har gennemløbet det sidste år og begynder at overveje alternativer. I de første fire måneder af 2021 har vi set ganske store udsving i aktiekurserne og rotation mellem forskellige sektorer. Derfor gør mange investorer sig nok overvejelser om holdbarheden af det aktuelle kursniveau og trenden fremover ”, sigerKåre Valgreen, investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Det er fortsat investeringsfonde, der investerer i Investment Grade- og Emerging Market-obligationer, der i særlig grad tiltrækker nye investeringer. Samlet set står disse typer af obligationer for knap to-tredjedele af de nye midler, der er investeret i udenlandske obligationer i årets fire første måneder.

”Det er glædeligt, at der fortsat er et godt momentum i danskernes lyst til at investere, også selvom tallene for april markerer en vis opbremsning. Tallene for april viser imidlertid også, at udenlandske investeringer har fået større bevågenhed hos investorerne, og de peger i retning af fortsat internationalisering af investorernes formue. Det betyder bedre risikospredning, som kan være en fordel, når markedsforholdene i perioder går investorerne imod”, siger Kåre Valgreen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde