Købelystne investorer går efter danske aktier

Publiceret 12-03-2021
Nyhed

De danske privatinvestorer har taget deres købelyst fra 2020 med ind i 2021 og har på bare to måneder købt op i fonde for mere end 20 mia. kr. Især fonde med danske aktier er populære og har med rekordstore 3,3 mia. kr. det største nettokøb nogensinde for årets to første måneder. Fonde med danske aktier står for 40 procent af det samlede nettokøb i aktiefondene.

Med 84. mia. kr. var tilførslen af midler til danske detailfonde i 2020 den største i 15 år. Danskernes investeringslyst er dog ikke blevet mindre i 2021 – tværtimod. For årets to første måneder var nettokøbet i danske detailfonde 20,4 mia. kr. Interessen har været størst for aktiefondene, der i januar og februar havde et nettokøb på 8,3 mia. kr.

”Opsvinget på aktiemarkederne, der er kommet efter kursfaldene i starten af coronakrisen, har sammen med ekstraordinære store opsparinger skabt en masse opmærksomhed omkring aktier og investeringer. Men den store investeringslyst blandt danskerne i starten af 2021 kan være en tidlig indikator på, at vi ikke kun ser en kortvarig tendens. Flere danskere har det seneste år fået øjnene op for mulighederne ved at investere, og det er sandsynligt, at de vil fortsætte med at investere mere end før coronakrisen. Det vil være positivt for både den enkelte dansker og samfundet som helhed,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Ser man alene på rene aktiefonde, viser tallene, at det især er fonde, der investerer specifikt i danske aktier, som har været populære i de første par måneder af 2021. Med et rekordstort nettokøb i januar og februar på 3,3 mia. kr. står de for 40 pct. af nettokøbet i aktiefondene, mens udenlandske aktier udgør 60 pct. Den fordeling står i stærk kontrast til de seneste fem år. Her var det samlede nettokøb i fonde med udenlandske aktier knap 100 mia. kr., mens det var -0,2 mia. kr. for fonde med danske aktier.

”De seneste år har vi set, at danskerne er blevet mere internationalt orienterede, når de investerer i aktiefonde. Starten af 2021 kan ligne et brud med den tendens, men faktisk ligger nettokøbet i fonde med udenlandske aktier fortsat på et højt niveau. Så tallene viser, at der er købt usædvanlig mange aktiefonde i januar og februar og med en overvægt til de danske aktier.” siger Kåre Valgreen.

 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde