Indgreb ville have afskåret hver femte boligejer fra afdragsfrihed

Publiceret 04-10-2021
Nyhed

Hvis regeringen havde strammet reglerne for afdragsfrihed, sådan som Det Systemiske Risikoråd for nylig har anbefalet regeringen, ville hver femte boligejer, være gået glip af muligheden for et afdragsfrit realkreditlån. Det vurderer boligejerne i en ny Epinionsundersøgelse, der også viser, at indgrebet især havde ramt de yngre boligejere.

Før sommerferien opfordrede Det Systemiske Risikoråd regeringen til at fjerne muligheden for afdragsfrihed, hvis man ønsker at finansiere over 60 pct. af boligens værdi med lån. Regeringen har dog siden besluttet ikke at gribe ind i lånereglerne på boligmarkedet, da boligejernes økonomi er robust, og boligmarkedet er mere stabilt. Men hvis indgrebet var blevet en realitet, ville det have afskåret hver femte boligejer fra at få det realkreditlån, de ønskede sig til finansiering af deres bolig. Det viser en ny undersøgelse blandt boligejere, som Epinion har foretaget for Finans Danmark.

”Vi ser, at boligejere over hele landet mener, at det foreslåede indgreb mod afdragsfrie realkreditlån ville have ramt dem i købssituationen. Og det er især de yngre boligejere, som vurderer, at de var gået glip af muligheden for et realkreditlån med afdragsfrihed,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

De unge rammes hårdest

Boligejere i alle aldersgrupper vurderer, at det foreslåede indgreb ville have haft konsekvenser for dem, da de skulle købe deres bolig. Og zoomer vi ind på de yngre boligejere, ønskede hele 33 pct. et afdragsfrit realkreditlån, men mener, at de med strammere regler ikke ville have kunnet få det.

”Det danske realkreditsystem tilbyder i dag danskerne forskellige muligheder for boligfinansiering, som kan tilpasses den enkeltes livssituation og behov – hvis privatøkonomien ellers lever op til de krav, der stilles, når boligkøbere bliver kreditvurderet. Det betyder f.eks., at unge boligejere har mulighed for at få et billigt realkreditlån uden afdrag, så de i stedet hurtigere kan få betalt af på anden dyrere gæld,” siger Ane Arnth Jensen, og tilføjer:

”Det bedste realkreditlån for en ung boligejer er ikke nødvendigvis det bedste for en boligejer midt i fyrrene. Derfor skal danskerne have fleksibilitet, når boligfinansieringen skal vælges, så længe deres økonomi er robust nok til de krav, der stilles. En anbefaling om at afskaffe afdragsfrihed, når der skal lånes mere end 60 pct. af boligens værdi, er derfor et meget voldsomt indgreb.”

 

OBS: Tal i nyheden er opdateret den 18. marts 2022. De nye tal ændrer ikke på konklusionerne i nyheden, da alle variationer er indenfor den statistiske usikkerhed. Opdateringen skyldes, at Epinion med et halvt års forsinkelse har opdaget fejl i de leverede data.

 

Fakta

  • Epinion-undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 1.059 boligejere med et realkreditlån i perioden 27. august – 2. september. 
  • Yngre boligejere er i analysen defineret ved boligejere i aldersgruppen 30-39 år.
  • Boligejere i hele landet vurderer, at indgrebet ville have haft betydning for dem i købssituationen. I Region Sjælland mener ca. 20 pct., at det ville have haft en betydning, mens i Region Nordjylland er tallet 19 pct. I Region Hovedstaden er det tilsvarende 19 pct., og i Region Syddanmark og Region Midtjylland er det hhv. 23 pct. og 21 pct.  

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde