Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Publiceret 18-01-2021
Høringssvar

Transport- og Boligministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om landsbyfornyelse i høring.

Ændringen vedrører en forhøjelse af den statslige refusion til kommunernes udgifter til landsbyfornyelsestiltag. Refusionsprocenten forhøjes fra 60 pct. til 80 pct. i 2021, og sker på baggrund af aftale om finansloven for 2021, hvor der afsættes yderligere 175 mio. kr. til landsbyfornyelse, og den statslige refusionsprocent hæves til 80 pct.

Rundt om i landdistrikterne står tomme og faldefærdige huse, som blandt andet gør det svært for de pågældende områder at fastholde indbyggere samt tiltrække tilflyttere, og dette er en stor barriere for både vækst og udvikling generelt. Nedrivning af faldefærdige huse vil kunne bidrage til at gøre landdistrikterne mere attraktive at bo og arbejde i og vil dermed kunne understøtte en positiv udvikling i landdistriktsområderne. Finans Danmark støtter derfor, at der allokeres flere midler til landsbyfornyelsestiltag, og til det formål er en øget refusionssats et godt og effektivt tiltag og i tråd med et af de forslag, som Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd i november 2020 har fremlagt i et fælles oplæg - ”Finansiering af grønne investeringer”.

Sandie Wrona

Økonomisk konsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Høring

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde