Høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning mv. og bekendtgørelse om beskatning af pensionsordninger

Publiceret 23-11-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skatteindberetning mv. og bekendtgørelse om beskatning af pensionsordninger     

Finans Danmark har ikke bemærkninger til de foreslåede ændringer af hændelser, der udløser indberetningspligt for pengeinstitutter.

Finans Danmark har imidlertid i høringssvaret henledt opmærksomheden på, at den foreslåede indberetningspligt i nogle tilfælde medfører relativt høje administrative byrder for pengeinstitutter. Det er aktuelt for de foreslåede indberetninger for henholdsvis løbende udbetalinger og for overførsel af for meget indbetalte beløb på aldersopsparing til ratepensioner/livrenter

Den foreslåede indberetningspligt for ovennævnte hændelser vil derfor stille krav om en omkostningsforøgende udvikling af IT-systemer til håndtering af relativt få hændelser. Det påpeges også, at udviklingen af it-systemer ikke kan være på plads til brug for de foreslåede indberetninger i januar 2022.

Finans Danmark forslår derfor i høringssvaret, at der gives adgang til, at pengeinstitutter tillades adgang til at foretage manuelle indberetninger på enkelte afgrænsede områder, jf. ovenstående.

Såfremt det forslag ikke kan imødekommes, anmoder Finans Danmark alternativt om, at tidspunktet for ikrafttrædelsen af disse dele af forslaget udskydes til et senere tidspunkt end 1. januar 2022.   

Kontaktpersoner

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde