Høringssvar - Udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger, mv.

Publiceret 19-08-2021
Høringssvar

Der er behov for afklaring af effekt af ny model for udpegning af SIFI’er.

Finans Danmark støtter, at den danske model for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter fremover tager udgangspunkt i EBA's model for identifikation af O-SII’er/SIFI’er. Det er dog centralt, at den nye danske model indebærer, at SIFI-buffersatserne i Danmark er på niveau med kravene i sammenlignelige lande.

Finans Danmark henstiller derfor, at Erhvervsministeriet redegør for, om anvendelsen af EBA's retningslinjer er konsistent med anvendelsen i sammenlignelige EU-lande.

Desuden efterspørger vi en opdateret sammenligning af de danske SIFI-buffersatser med satserne i sammenlignelige EU-lande.

Vi ønsker også, at der inden fremsættelsen af lovforslaget sker en afklaring af, om lovændringen indebærer en materiel ændring af placeringen af SIFI’erne i de fem kategorier, der bestemmer størrelsen af SIFI-buffersatsen. Det er i den forbindelse nødvendigt, at institutterne får adgang til oplysninger for at kunne efterprøve udpegningerne og inddelingerne i kategorier af systemiskhed.

Derudover er det vigtigt for Finans Danmark, at det fremgår af lovens bemærkninger, at der sker en evaluering og justering af den danske model for fastsættelse af SIFI-bufferkrav samt øvrige bufferkrav for SIFI’er, når EU-implementeringen af Basel IV er vedtaget i EU.

Evalueringen bør gennemføres med det sigte, at implementeringen af Basel IV ikke i sig selv indebærer en absolut stigning – hverken direkte eller indirekte via outputgulvet – i SIFI-bufferkravet eller tilsvarende.

Krav til udenlandske betalingssystemer og operatører af detailbetalingssystemer

Finans Danmark hilser generelt lovforslagets bestemmelser om udenlandske betalingssystemer og operatører af detailbetalingssystemer velkommen. Det er hensigtsmæssigt, at Finanstilsynet og Danmarks Nationalbank til enhver tid vil kunne føre tilsyn med betalingssystemerne – uagtet om betalingssystemet eller den virksomhed, der udfører it-driften, er beliggende i Danmark eller et andet land.

Da der er tale om nye krav til en række aktører, der deltager i samfundskritisk infrastruktur, opfordrer Finans Danmark til, at implementeringen og det efterfølgende tilsyn vil foregå i tæt dialog og koordinering mellem de respektive tilsyns- og overvågningsmyndigheder (særligt samspillet mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet) og de af markedets aktører, som spiller en rolle for betalingssystemerne. 

Det er herudover vigtigt, at der sikres behørig tid og vejledning til de aktører, der nu skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet.

Kontaktpersoner

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde