Høringssvar til vejledning til bekendtgørelse om outsourcing

Publiceret 15-01-2021
Høringssvar

Generelt set er det glædeligt, at der nu kommer en vejledning til bekendtgørelsen om outsourcing

Der er behov for generelt at udbygge den vejledende tekst, som det er nu, er vejledningen i høj grad en gentagelse af bekendtgørelsens tekst. Det ønskes, at der indsættes mere vejledende tekst til de mange skøn/vurderinger, som der skal udøves.

Mere specifikt er der især brug for mere specifik vejledning i forhold til reglerne for videreoutsourcing, cloud outsourcing, exit planer og bestyrelsens rolle.

Mette Stürup

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høring over vejledning til bekendtgørelse om outsourcing

Høring

Høring over udkast til vejledning til bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde