Høringssvar til EU-Kommissionens høring om revidering af ELTIF-forordningen

Publiceret 19-01-2021
Høringssvar

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til EU-Kommissionens høring om revidering af forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF’er).

Revideringen af reglerne er et vigtigt skridt for langsigtede investeringer i EU og mod at imødekomme det stigende behov for at finansiere vækst og langsigtet udvikling i Europa.

Vi bakker op om EU.Kommissionens initiativ til at revidere reglerne, da der siden forordningens ikrafttrædelse i 2015 kun er registeret omkring 28 ELTIF’er på europæisk plan. Samtidig har ELTIF-regelsættet potentialet til at forbedre mulighederne for bæredygtige investeringer gennem investeringsfonde for private investorer. Dette vil også være i tråd med målene for Kapitalmarkedsunionen og EU’s investeringsplan for infrastruktur.

ELTIF-reglerne omfatter en bred gruppe af investortyper, forskellige investeringsstrategier og projekter. Hvis ELTIF-reguleringen skal blive en succes, er det derfor nødvendigt at undgå en ”one size fits all” tilgang til revideringen af reglerne. Vi ser derfor gerne, at man sikrer fleksibilitet i regelsættet – særligt i forhold til egnede underliggende aktiver, reglerne om diversifikation for ELTIF’er, mulighed for at visse investorer kan betragtes som professionelle investorer og ELTIF’ens livscyklus.

 

Maria Birkvad

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Contribution to the Public consultation on the review of the European long-term investment funds (ELTIF) regulatory framework

Høring

Long-term investment funds – review of EU rules

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde