Høringssvar: Omfattende ændringer af ledelsesbekendtgørelsen

Publiceret 23-03-2021
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt udkast til ændring af bekendtgørelsen om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. i høring.

Finans Danmark mener overordnet, at flere af de foreslåede ændringer af ledelsesbekendtgørelsen - med det store fokus på kontrolprocesser, herunder krav om detaljerede evalueringer og rapporteringer - medvirker til, at reguleringen for finansielle virksomheder bliver for omfangsrig og detaljeret.

Ændringerne i bekendtgørelsen og dens enkelte bilag mener vi desværre vil øge mængden af administrative byrder for virksomhederne væsentligt, og der er en risiko for, at ændringerne griber ind i den sædvanlige arbejds- og opgavefordeling mellem en virksomheds direktion og bestyrelse. Det er i tillæg til, at bestyrelserne i finansielle virksomheder i forvejen modtager anseeligt materiale, at kravene til bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed og faglighed løbende øges, og at deres ansvar forventes skærpet.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde