Høringssvar om reglerne for nedlukningserstatning til minkavlere og følgeerhverv

Publiceret 26-10-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Fødevareministeriet.

Finans Danmark har afgivet høringssvar om udkast til bekendtgørelse om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Finans Danmark mener, at det er vigtigt, at minkavlerne hurtigst muligt får mulighed for at søge om forskud på erstatningen, og at der kommer afklaring om den endelige erstatning til minkavlere og følgeerhverv. Det er derfor positivt, at der foreligger et udkast til regler om nedlukningserstatning, og at Fødevareministeriet arbejder på en model for forskudsbetaling til minkavlerne.

Mange af minkavlerens aktiver, der overtages af staten og erstattes som følge af nedlukningen, er pantsatte i forbindelse med finansiering af minkavlerens virksomhed. Reglerne for nedlukningserstatningen er derfor også vigtige for de rettighedshavere, som har pant eller andre rettigheder i minkavlerens virksomhed.

For at rettighedshavere kan give samtykke til udbetaling af dele af erstatningen som forskud, er det væsentligt at få indblik i den forventede samlede erstatning til minkavleren. Der er derfor behov for klare regler i bekendtgørelsen for, hvordan erstatningen skal fordeles og udbetales, efter den er gjort op. Det er vigtigt, at det fremgår af bekendtgørelsen, at erstatnings- og taksationskommissionen skal opgøre aktivets markedsværdi på tidspunktet før nedslagtning af minkene, dvs. som going concern.

Det skal ligeledes fremgå, at de enkelte rettighedshavere modtager andel af erstatningen eller kompensationen svarende til aktivets værdi fastlagt efter prioritetsordenen i tinglysningsloven og gældsbrevsloven.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde