Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om markedsføring – sponsorering

Publiceret 01-03-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Formålet med ændringslovforslaget er at indføre en undtagelsesbestemmelse til det gældende forbud mod markedsføring af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med spil og spiludbydere således, at der åbnes for muligheden for at sponsorere idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og fonde. 

Finans Danmark finder det positivt, at der er blevet lyttet til dele af den kritik, de nye regler har været genstand for. Med den foreslåede undtagelsesbestemmelse repareres der dog alene på et lille hjørne af den uhensigtsmæssige lovgivning, der blev indført i sommeren 2020 ved ”Opgør med kviklån”. Finans Danmarks ser fortsat frem til den overordnede evaluering af hele loven, der skal foretages i sommeren 2021. 

Lovforslaget giver udfordringer i forhold til, hvad der kan indfortolkes i formuleringen ”ved sponsorering”, idet sponsorering, herunder markedsføring af sponsorvirksomheden, i dag er langt bredere end angivet i lovforslaget.  

Samtidig giver det udfordringer, at den tilladte sponsorering knyttes op på en konkret idrætsorganisation, som forbrugslånsvirksomheden har indgået skriftlig aftale med. Hermed tages der ikke højde for en række sponsorater, der også har afgørende betydning, idet sponsorering af dansk idrætsliv favner langt bredere end anført i lovforslaget.  Det omfatter f.eks. også personlige sponsorater af idrætsstjerner, sponsorering af private idrætsarrangementer, Team Danmark, OL, selvejende institutioner med tilknytning til sport m.m.  

Eftersom hovedreglen i § 11 b, stk. 1, er strafsanktioneret, er det væsentligt for de berørte virksomheder at vide, hvornår deres sponsorering er omfattet af den nye undtagelsesbestemmelse. Det kræver en klar lovgivning. 

 

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om markedsføring – sponsorering

Høring

Høring over ændring af markedsføringsloven

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde