Høringssvar – forslag til ændring af selskabsloven og andre love

Publiceret 17-12-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

Finans Danmark er overordnet positiv overfor et ønske om en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelse. Vi er derfor positive overfor forslaget om at udvide forpligtelsen til at fastsætte et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. Vi finder det dog også afgørende, at ønsket om en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i ledelsen ikke medfører yderligere administrative konsekvenser for finansielle virksomheder.

I relation til investeringsforeninger, foreslår vi således at indføre en bagatel-grænse for små foreninger med færre end 50 medarbejdere i relation til det foreslåede krav om måltal for de øvrige ledelsesniveauer.

Finans Danmark finder desuden, at den foreslåede tilpasning af selskabsloven i relation til nominee-deltagelse i generalforsamlinger er formålstjenstligt i relation til at fremme aktivt ejerskab.

Kontaktpersoner

Anne Aarup Fenger

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde