Høringssvar: EU-Kommissionens vision for landdistrikter

Publiceret 23-08-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Udenrigsministeriet vedrørende EU-Kommissionens vision for EU's landdistrikter.

Udenrigsministeriet har d. 26. juli 2021 sendt Kommissionens meddelelse: ”En langsigtet vision for EU’s landdistrikter” i høring.

Finans Danmark støtter Kommissionens fokus på at skabe og fastholde vækst og arbejdspladser i landdistrikterne overalt i EU og har i to omgange sammen med Landdistrikternes Fællesråd lanceret en række konkrete forslag med det formål at understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne.

I høringssvaret beskrives de konkrete forslag kort, idet det er vores opfattelse, at de – selvom de er udarbejdet med fokus på de danske landdistrikter – med de fornødne tilpasninger med fordel kan indgå i det forestående arbejde med udmøntningen af Kommissionens konkrete handlingsplan.

Forslagene omfatter bl.a. en række initiativer med det formål at skabe endnu mere aktivitet i landdistrikterne og samtidig sikre, at alle kommer med i den grønne omstilling af samfundet.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde