Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til digital identitet

Publiceret 11-06-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag om en digital identitet til alle europæere.

Finans Danmark bakker grundlæggende op om EU-Kommissionens forslag til en fælles digital identitet, der baseres på en revision af eIDAS forordningen, EU 910/2014.

Forslaget tilstræber at sikre en langt større anvendelse af digitale identiteter på tværs af medlemslandene, end det er tilfældet i dag. Dette søges blandt andet påvirket ved at inddrage services, som udbydes af private virksomheder i løsningens omfang.

Det er imidlertid en væsentlig forudsætning, at investeringen i udvikling af en europæisk eID løsning står i et fornuftigt forhold til den forventede udbredelse.

Det er positivt, at løsningen baserer sig på anvendelse af eksisterende og kommende nationale eID-løsninger, hvilket sikrer, at de store investeringer, som såvel det offentlige som finanssektoren allerede har foretaget i forbindelse med udviklingen af NemID og MitID, ikke har været spildt.

Forslaget peger på en positiv business case for anvendelse af eID i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvilket i særlig grad vil omfatte on-boarding af kunder (KYC) og løbende revurdering af kundeforhold (ODD).

For at kunne understøtte business-casen tilstrækkeligt på tværs af EU vil det imidlertid være nødvendigt med en fuld harmonisering af de nationale lovgivninger på området, så der sikres en fælles standard, som er godkendt af både EU- og nationale tilsynsmyndigheder.

Kontaktpersoner

Tom S. Jensen

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde