Høringssvar: EU-Kommissionens udkast til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Publiceret 12-05-2021
Høringssvar

Finans Danmark og Forsikring & Pension tilslutter sig ambitiøs tilgang til bæredygtighedsrapportering

Finans Danmark og Forsikring & Pension tilslutter sig i fælles høringssvar det høje ambitionsniveau i EU-Kommissionens udkast til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), herunder især fokus på at sikre indholdsmæssig konsistens mellem CSRD og kravene til den finansielle sektor.

Herudover er det centralt, at der sikres tidsmæssig konsistens mellem kravene til den finansielle og ikke-finansielle sektor. Den finansielle sektor kan vanskeligt give relevante og pålidelige oplysninger om den afledte effekt af investerings- og finansieringsaktiviteter, før relevante og pålidelige oplysninger er tilgængelige fra virksomhederne.

Det er ligeledes vigtigt, at de i udkastet anvendte principper om væsentlighed og proportionalitet kommer til at gælde på tværs af sektorer, så der sikres reel symmetri i kravene.

For pressehenvendelser

Martin Thygesen

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde