Høringssvar: Datatilsynets opdaterede vejledning om tredjelandsoverførsler

Publiceret 08-06-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Datatilsynets opdaterede vejledning om tredjelandsoverførsler.

Datatilsynet har opdateret vejledningen om tredjelandsoverførsler i lyset af Schrems II-afgørelsen. Finans Danmark er overordnet positiv overfor det nye vejledningsudkast, der i højere grad end tidligere er blevet et praktisk anvendeligt dokument med mange praktiske eksempler.

Finans Danmark er dog samtidig af den opfattelse, at udkastet primært er informativt om den seneste retsudvikling, og at der fortsat savnes konkret praktisk vejledning til at håndtere følgerne af Schrems II-afgørelsen, herunder hvordan man som dataansvarlig konkret skal løfte opgaven med at vurdere retstilstanden i tredjelande og fastsætte passende foranstaltninger.

Finans Danmark ser i sammenhæng hermed gerne, at Datatilsynet overvejer muligheden for alene – eller i fællesskab med f.eks. de skandinaviske tilsynsmyndigheder – at udarbejde officielt materiale om persondatarisikobilledet i (udvalgte) tredjelande, som kan danne et konsistent grundlag for de dataansvarliges vurderinger.

Kontaktpersoner

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde