Høringssvar: Bekendtgørelse om SIFI-indikatorer mangler præciseringer

Publiceret 29-10-2021
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter mv.

Finans Danmark påpeger, at der er behov for mere viden om den nye model for udpegning af SIFI’er i Danmark inden ikrafttrædelse. Det gjorde Finans Danmark opmærksom på, i vores høringssvar til udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed mv. fra 18. august 2021.

Vi efterspurgte bl.a. en afklaring af, om lovændringen indebærer en materiel ændring af placeringen af SIFI’erne i de fem kategorier, der bestemmer størrelsen af SIFI-buffersatsen, også i forhold til institutternes aktuelle score for systemiskhed efter den nuværende model (f.eks. pr. halvåret 2021). Det er således fortsat uklart, hvorvidt den nye model indebærer en materiel ændring.

Vi fremhævede også, at det var helt centralt, at der med de foreslåede ændringer sikres transparens, så instituttet får mulighed for at vurdere både nuværende niveau og udviklingen (i form af følsomhedsberegninger), hvilket fordrer, at Finanstilsynet offentliggør sektortal for de foreslåede 12 indikatorer og derudover skaber transparens om de anvendte definitioner.

Vi ønsker en afklaring af disse forhold inden lovens vedtagelse og udstedelse af en bekendtgørelse. Hensigten med bekendtgørelsen er at foretage en nærmere fastlæggelse af regler for, hvordan man skal opgøre de indikatorer, der bruges til udpegning af SIFI’er.

Udkastet til bekendtgørelsen indeholder ikke efter vores mening en tilstrækkelig præcisering af indikatorerne. Vi ønsker derfor en udbygning af bekendtgørelsen med yderligere præciseringer.

Kontaktpersoner

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde