Fonde med europæiske aktier tager førertrøjen i 2021

Publiceret 14-06-2021
Nyhed

Målt på afkast er de europæiske aktier igennem en længere periode sakket bagud i forhold til de fleste andre aktier, mens især de nordamerikanske aktier har leveret høje afkast. Trenden er dog vendt de seneste måneder, og investorerne i fonde med europæiske aktier kan glæde sig over, at de indtil videre topper listen over højeste afkast i 2021.

I årets første 5 måneder har fondene i kategorien Aktier Europa leveret et gennemsnitligt afkast til investorerne på 13,5 procent. Det er det højeste afkast blandt de fem store kategorier af aktiefonde, der er inddelt efter geografisk investeringsfokus. De fire aktiekategorier, Aktier Nordamerika, Aktier Globale, Aktier Danmark og Aktier Emerging Markets, har til sammenligning leveret afkast på hhv. 12,3, 12,3, 10,4 og 6,0 pct. i årets fem første måneder.

”2021 har indtil videre været et fremragende år for aktiefonde over en bred kam, og mange aktiefondsinvestorer kan glæde sig over, at de har opnået et tocifret afkast på bare fem måneder. Generelt er opturen på aktiemarkederne i 2020 fortsat ind i 2021, men samtidig er der sket et skifte i, hvilke typer aktier der er de mest populære blandt investorerne, og det nyder de europæiske aktier godt af,” siger Kåre Valgreen, investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Selvom fondene med europæiske aktier har lagt godt fra land i 2021, så er de fortsat et godt stykke efter fx fondene med nordamerikanske aktier, hvis der ses på afkastet over en længere tidshorisont. Set over 5 år har fonde i kategorien Aktier Europa leveret et afkast på 61,9 pct., mens fondene i kategorierne Aktier Nordamerika har givet investorerne et afkast på 96,2 pct.

”Der er formentlig flere grunde til, at de europæiske aktier har fået en god start på 2021 og henter lidt ind på de nordamerikanske aktier afkastmæssigt. Først og fremmest handler det nok om den gradvise genåbning af økonomierne i Europa. Derudover er det naturligt, at der er sket et skifte hen mod de cykliske aktier, hvis indtjening i stort omfang afhænger af, at det går godt for samfundsøkonomierne. En relativ stor andel af de europæiske aktier er cykliske, og de påvirkes i særlig grad positivt af genopretningen af den globale økonomi,” siger Kåre Valgreen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde