Eksplosiv vækst: Formuen i danske fonde er vokset med 333 mia. kr. på kun 20 måneder

Publiceret 14-12-2021
Nyhed

Siden udgangen af marts 2020 er formuen i danske fonde rettet mod private investorer vokset med 333 mia. kr. Det svarer til en vækst på 40 pct., hvilket bringer den samlede formue i fondene op på 1.168 mia. kr. Hovedårsagen til den eksplosive formuevækst er imponerende afkast, der har bidraget med hele 256 mia. kr.

Da coronapandemien ramte de finansielle markeder i begyndelsen af 2020 blev formuen i danske fonde, der retter sig mod private investorer, reduceret med knap 100 mia. kr. Efterfølgende er det tabte dog vundet tilbage mere end tre gange. Investorerne i de danske fonde kan glæde sig over, at formuen er vokset fra 835 mia. kr. ved udgangen af marts 2020 til 1.168 mia. kr. ved udgangen af november 2021. Det er en stigning på 333 mia. kr. eller 40 % på blot 20 måneder.

Hovedårsagen til formuevæksten er flotte afkast i fondene. Afkastene alene har således øget formuen med 256 mia. kr. Der har dog også været et historisk stort nettokøb i perioden. Investorerne er generelt blevet ved med at tilføre nye midler til fondene, og det samlede nettokøb har siden marts 2020 været på knap 102 mia. kr. I samme periode har fondene udbetalt 25 mia. kr. i udbytte til investorerne, hvormed det samlede nettoflow i fondene (nettokøb fratrukket udbytter) beløber sig til 77 mia. kr.

”Væksten i den samlede formue i de danske fonde siden bunden i marts 2020 er endnu en indikation på, at der virkelig er sket noget med investeringskulturen i Danmark. Med et afkast på 256 mia. kr. kunne man forestille sig, at investorerne ville trække lidt midler ud, men i stedet er der på bare 20 måneder blevet tilføjet 77 mia. kr. yderligere i nye midler, vel at mærke efter udbytterne er trukket fra. Siden pandemien ramte, har danske fonde rettet mod private investorer faktisk ikke oplevet en eneste måned, hvor der er blevet solgt for mere, end der er blevet købt for – selv ikke i de måneder, hvor der har været uro på markederne og afkastene har været negative. De sidste 20 måneders tilvækst kan selvfølgelig ikke fortsætte i det uendelige, men alt tyder på, at der er sket en varig styrkelse af investeringslysten blandt danskerne, og det er positivt,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

En del af det samlede afkast, som investorerne har fået siden udgangen af marts 2020, skyldes, at de har investeret en større andel af de nye investeringsmidler i aktiefonde og en mindre andel i obligationsfonde. Det har ændret aktivsammensætningen i fondene, og den ændring har givet en positiv allokeringseffekt på 9 mia. kr. Investorerne har med andre ord opnået et merafkast på 9 mia. kr., fordi de gennem køb og salg af fonde har valgt en aktivklassesammensætning, der har leveret et højere afkast end aktivklassesammensætningen før deres køb og salg af fonde.

”Et merafkast på 9 mia. kr. på bare 20 måneder er markant, og rent afkastmæssigt må man sige, at investorerne har set rigtigt. Når en større andel af formuen allokeres fra obligationsfonde til aktiefonde, følger der dog også en større risiko med, og som investor skal man være klar over, at man tager mere risiko og ikke kun kigge blindt på historiske eller forventede afkast,” siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde