Danske investeringsfonde har kurs mod endnu et rekordår

Publiceret 14-07-2021
Nyhed

Selvom nye investeringer i danske investeringsfonde i de første seks måneder af 2021 ikke nåede helt samme niveau som i 1. halvår 2020, er tilgangen af nye midler fortsat på et højt niveau. I forhold til 2. halvår 2020 er nettokøbet af danske investeringsfonde steget med 65 pct. Fortsætter udviklingen i resten af 2021, tegner der sig endnu et rekordår.

Der blev købt danske investeringsfonde for mere end 38 mia. kr. i 1. halvår 2021. Til sammenligning tilgik der i 1. halvår 2020 nye investeringsmidler til danske investeringsfonde for godt 51 mia. kr. Sammenligningen dækker dog over meget store nettokøb i de to første måneder sidste år, hvorimod nettokøbet faldt lidt i de efterfølgende måneder, efterhånden som Coronakrisen for alvor tog fat. Investeringslysten har i de første seks måneder af i år været mere konstant og overgår nettokøbet af danske investeringsfonde i 2. halvår 2020 med 15 mia. kr. eller 65 pct.

”De seneste tre halvår har givet anledning til nogle af de mest urolige markedsforhold, som vi har set meget længe. Covid 19-pandemien satte afgørende præg på 1. halvår 2020, men alligevel blev der fortsat investeret i de danske detailfonde. De to følgende halvår har været kendetegnet ved usikkerhed om genåbningerne og nye mutationer. Alligevel har vi ikke set en eneste måned, hvor investorerne samlet set har solgt ud af deres investeringer i danske investeringsfonde. Det er bemærkelsesværdigt og det indikerer, at de danske fondinvestorer tænker langsigtet. Fortsætter udviklingen i 2. halvår 2021, er der udsigt til et nyt rekordår for danske investeringsfonde”, sigerKåre Valgreen, investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Selvom der samlet set over de seneste tre halvår har været en imponerende stabilitet i købet af investeringsfonde, har perioden været præget af skift i investorernes valg af fondstyper. Mest markant har udviklingen været for udenlandske aktier, der længe har været blandt investorernes favoritter. I fonde med udenlandske aktier blev et meget højt investeringsniveau i 1. halvår 2020 således afløst af et mindre nettosalg af fondene i 2. halvår 2020. I 1. halvår af 2021 er nettokøbet af udenlandske aktier igen på et højt niveau. Det samme gælder for fonde, der investerer i danske obligationer.

”Vores tal viser, at investorerne ikke investerer per autopilot. Markedsforholdene reflekterer sig i investeringsmønstret fra periode til periode. Det salg af aktiefonde med udenlandske aktier, som vi så i 2. halvår 2020, dækker faktisk over, at investorerne solgte ud af især europæiske, men også nordamerikanske aktier for i stedet at investere i rene globale aktiefonde. Der er altså noget, der tyder på, at den øgede usikkerhed, som indtrådte med pandemien i 1. halvår 2020, har fået investorerne til at søge mod investeringer med en større geografisk risikospredning,” siger Kåre Valgreen.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde