Danske aktiefonde leverer flotte afkast i 1. kvartal efter vild slutspurt i marts

Publiceret 19-04-2021
Nyhed

Investorernes formuer i danske investeringsfonde voksede med hele 40 mia. kr. i 1. kvartal 2021 efter et kvartal præget af meget høje afkast. Især fonde med globale og nordamerikanske aktier brillierede med tocifrede afkast på bare et enkelt kvartal.

Investorerne i danske aktiefonde kan glæde sig over høje afkast i årets første tre måneder. Fondene i den kategori af aktiefonde, hvor danskerne har investeret suverænt flest penge – Aktier Globale – leverede et afkast på hele 9,9 pct. i 1. kvartal 2021. Det er dog ikke nok til at slå aktiefondene i kategorien Aktier Nordamerika, som præsterede et afkast på 10,8 pct. til investorerne. Begge kategorier har mange amerikanske aktier, hvormed afkastene er påvirket af de seneste måneders stigning i dollarkursen. Tre af de øvrige større kategorier af aktiefonde, Aktier Europa, Aktier Emerging Market og Aktier Danmark, leverede afkast på hhv. 6,9 pct., 5,6 pct. og 3,2 pct i årets første kvartal.

”2021 er begyndt rigtig godt for investorer i aktiefonde, der har kunne se deres formuer vokse markant på bare tre måneder. I flere tilfælde har afkastet være højere, end hvad man normalt kan forvente på et helt år. Samtidig har mange investorer købt yderligere op i danske fonde. Kombinationen af flotte afkast og pæne nettokøb betyder, at investorernes formuer i danske investeringsfonde voksede med mere end 40 mia. kr. i 1. kvartal,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

De flotte afkast i 1. kvartal 2021 er for de fleste kategorier af aktiefonde især drevet af store stigninger i marts. Mest markant ses det inden for fonde med danske aktier, hvor afkastet for året var negativt, indtil det blev trukket kraftigt op af et afkast i marts på 5,9 pct. På trods af en del markedsuro særligt i februar og begyndelsen af marts, bl.a. på grund af stigende amerikanske renter, var der i alle tre måneder en positiv tilgang af nye investeringsmidler til fondene.

”Trods et samlet positivt afkast i kvartalet har der været en del udsving undervejs, og vi har set, at aktiemarkederne generelt har reageret negativt på stigende renter. Det virker til at være faldet mere til ro, men det er en påmindelse om, at renterne har en stor effekt på aktiekurserne. Det er positivt at se, at interessen for investeringsfondene er fortsat, selvom der har været periodevis markedsuro. Det kan tyde på, at de danske fondsinvestorer generelt tænker langsigtet, og at den store investeringslyst, som vi har set i 2020, er båret med ind i 2021,” siger Kåre Valgreen.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde