10 år med flotte afkast for danske aktiefonde

Publiceret 14-09-2021
Nyhed

Danske aktiefonde har i 2021 leveret flotte afkast til investorerne. Inden for flere aktiekategorier har fondene i gennemsnit haft et afkast på mere end 20 procent i løbet af årets første otte måneder. 2021 er dog ikke en enlig svale – faktisk har det sidste årti været ualmindeligt godt for investorerne i danske aktiefonde. Helt i top ligger fonde med danske aktier, der det sidste årti har leveret et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 19 procent.

Danskere, der har investeret i aktiefonde med danske, europæiske og nordamerikanske aktier, kan glæde sig over, at fondene i gennemsnit har leveret afkast efter omkostninger tæt på eller over 20 procent i løbet af de første otte måneder af 2021. Indtil videre har 2021 været et ualmindeligt godt aktieår, men de investorer, der har været med i en længere periode, kan også glæde sig over, at de sidste ti år har udgjort et ualmindeligt godt aktieårti. Ser man på de sidste 10 år, har fire af de fem store geografiske aktiekategorier i gennemsnit leveret et tocifret årligt afkast. Det højeste afkast findes inden for kategorien Aktier Danmark, hvor det gennemsnitlige årlige afkast har været på hele 19,5 procent. Fondene inden for de fire øvrige store aktiekategorier, Aktier Nordamerika, Aktier Globale, Aktier Europa og Aktier Emerging Markets har det sidste årti leveret gennemsnitlige årlige afkast på hhv. 16,1, 13,1, 11,2 og 8,4 procent.

”For 10 år siden var aktierne påvirket af uroen om euroen og usikkerheden om statsgælden i en række eurolande. Siden da har kurserne på aktiemarkederne - med undtagelse af sidste års corona-nedtur - stort set kun peget opad. De langsigtede investorer har haft et ualmindelig godt årti, og de tålmodige investorer er blevet belønnet. Vi kan desuden glæde os over, at ikke mindst danske aktier har præsteret godt de sidste 10 år,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Når der ses på en investering, skal det forventede afkast holdes op imod den forventede risiko. En måde at måle en investerings risiko er ved afkastets standardafvigelse, dvs. udsvingene i afkastene. Risikoen er typisk lavere ved investering i aktiefonde end ved investering i enkeltaktier, da større spredning af investeringerne mindsker risikoen, uden det forventede afkast nødvendigvis påvirkes. Den historiske risiko målt ved den gennemsnitlige årlige standardafvigelse er også mindst for den bredeste aktiekategori, Aktier Globale, der de sidste 10 år har haft en standardafvigelse på 11,9 procent. De øvrige fire kategorier har i samme periode haft en gennemsnitlig årlig standardafvigelse mellem 13,4 og 14,4 procent. Mange fondsinvestorer vil typisk have investeret i flere forskellige typer aktiefonde, hvormed der kan opnås en endnu lavere risiko, uden det nødvendigvis påvirker afkastet. Hvis man fx havde en portefølje med ligelig fordeling af sine investeringer på tværs af de fem største geografiske aktiekategorier, dvs. 20 procent i hver kategori, ville man i gennemsnit have opnået et afkast på 14,1 procent med en gennemsnitlig årlig standardafvigelse på 12,0 procent.

”Aktiefonde investerer i en bred vifte af aktier, og det betyder, at investorernes risiko bliver spredt ud på mange aktier, og dermed bliver afkastene typisk mere stabile. Det medfører, at man som fondsinvestor typisk vil få en lavere risiko, end hvis man selv sammensatte sin portefølje ud fra enkeltværdipapirer. Det kommer til udtryk i vores eksempel, som viser, at selv om man investerer 40 procent af sine penge i de to dårligst præsterende aktiekategorier, så ender man alligevel op med det tredjebedste afkast og den næstlaveste risiko over perioden. Det viser på en enkel måde, at risikospredning betaler sig,” siger Kåre Valgreen.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde