Største investering i danske investeringsfonde i mands minde

Publiceret 16-06-2020
Nyhed

På trods af voldsomme kursudsving har investeringslysten i danske investeringsfonde aldrig været større. I årets første fem måneder er nettokøbet løbet op i knap 53 mia. kr. Der er aldrig i en tilsvarende historisk fem-måneders periode set et større køb af danske investeringsfonde.

Investorer i danske investeringsfonde har udvist en bemærkelsesværdig købelyst i årets første fem måneder. De dramatiske kursdyk i marts fik ikke investorerne til at ryste på hånden, og tilgangen af investeringsmidler lå i marts og april på samme høje niveau, som i månederne før coronakrisen ramte. På trods af op- og nedturene øgede investorerne deres køb af danske detailfonde i maj i forhold til både marts og april. Der blev således i sidste måned netto investeret 5,3 mia. kr. i danske investeringsfonde. Det bringer nettokøbet for årets første fem måneder op på knap 53 mia.kr., hvilket er historisk højt, da der aldrig i en tilsvarende historisk fem-måneders periode er set et større køb af danske investeringsfonde.

Det er bemærkelsesværdigt, at den dramatiske udvikling på investeringsmarkederne i de tre forårsmåneder ikke har dæmpet investeringslysten hos de private investorer. Men ud fra en langsigtet investeringsbetragtning giver det god mening med stabilitet i investeringsadfærden, for det er svært at time sine investeringer i forhold til markedet. Det viser de sidste tre måneder med al tydelighed”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

I maj har investorerne i danske investeringsfonde dog holdt lidt igen med købet af aktiefonde, der retter sig mod udenlandske aktier, idet der var et behersket tilbagesalg af investeringsbeviser i denne kategori. For de første fem måneder af året er globale aktiefonde med et nettokøb på knap 20 mia. kr. dog stadig den mest populære investeringskategori. I maj har interessen derimod især rettet sig mod udenlandske obligationsfonde, der så en tilgang af nye investeringsmidler på 3,2 mia. kr. I alt er der i årets første fem måneder købt nye investeringsbeviser i denne type investeringsfonde for over 14 mia. kr., hvilket ikke er set så højt siden 2015. 

Afkastudviklingen fra året begyndelse og frem til slutningen af maj har været meget forskellig for de enkelte typer af investeringsfonde.

I gruppen af investeringsfonde, der har givet et positivt afkast i årets første fem måneder, udmærker aktiefonde, der investerer i danske aktier, sig med et afkast på 2,5 pct. Alle andre kategorier af aktiefonde har faktisk haft negative afkast i denne periode, så danske aktier er i den sammenhæng noget af en undtagelse. Fonde, der investerer i Investment Grade obligationer, og danske obligationsfonde har klaret sig pænt med afkast i intervallet 0,9 til -1,2 pct.

”Den store variation i afkastet mellem aktivklasserne understreger endnu engang, at der er gode grunde til at sprede sine investeringer over flere forskellige aktivklasser, og det kan måske være med til at forklare den større interesse for især udenlandske obligationer. Der var næppe mange, der havde spået, at lige netop danske aktier skulle være en højdespringer i 2020, og de fleste investorer vil derfor nok have stået sig godt med en passende kombination af aktie- og obligationsfonde”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde