Rekordinvestering i danske fonde

Publiceret 14-10-2020
Nyhed

Investorerne sætter fortsat penge i danske investeringsfonde på trods af usikkerhed og store kursudsving, og i årets første ni måneder er der investeret nye penge for næsten 70 mia. kr. hvilket er rekord. Interessen samler sig især om udenlandske aktier og obligationer, der står for mere end to tredjedele af de nye investeringer.

2020 har længe tegnet til at blive et rekordår for danske investeringsfonde, og tallene for september bekræfter endnu engang tendensen. I årets ni første måneder er der investeret nye penge for i alt næsten 70 mia. kr. i danske investeringsfonde, og det er aldrig set før. Alene i september blev der købt investeringsfonde for knap 4 mia. kr., og den positive trend fra årets første 8 måneder fortsætter.

”Man kunne måske have forventet, at investorerne ville tage et pusterum i takt med, at kurstabene fra foråret er genvundet, men det er ikke det, vi ser. Tværtimod ser det ud til, at interessen for investering fortsat er intakt, samt at vi bevæger os imod et rekordår, men det er naturligvis for tidligt at udtale sig håndfast om”, sigerKåre Valgreen, investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Det har i de ni første måneder især været udenlandske værdipapirer, der har været i søgelyset hos investorerne. Til og med september er der investeret nye midler i fonde, som investerer i udenlandske aktier og obligationer, for henholdsvis 28 og 17 mia. kr. For aktiernes vedkommende tegner globale aktiefonde sig for langt hovedparten af investeringerne. På obligationssiden samler interessen sig om obligationer af typerne investment og non-investment-grade.

Tilsvarende store investeringer i udenlandske værdipapirfonde er ikke set siden årene op til finanskrisen i 2008. Interessen holdt sig på et forholdsvist lavt niveau frem til 2011, for i årene herefter at stige. Resultatet har været en stabil stigning i den formue, der er investeret i udenlandske værdipapirer. Ved udgangen af september 2020 udgør danske investeringsfondes investeringer i udenlandske aktier og obligationer ca. 559 mia. kr. hvilket svarer til ca. 51 pct. af den samlede formue i danske investeringsfonde.

”Vi kan med tallene for september konstatere, at beløbene de danske investeringsfonde investerer i udenlandske værdipapirer aldrig har været højere. Og at vi i år ser en stor stigning i de udenlandske investeringer samtidig med en ganske betragtelig markedsturbulens tyder på, at trenden er langsigtet og afspejler et mere varigt skift i investeringsmønstret”, sigerKåre Valgreen. 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde