Private investorer købte fortsat investeringsfonde i februar 2020

Publiceret 13-03-2020
Nyhed

På trods af urolige markeder og en spirende Corona-krise købte private investorer danske investeringsfonde for betydelige beløb i februar

Det nye år har været præget af stor uro på investeringsmarkederne.  Den positive trend fra andet halvår 2019 varede indtil midten af januar, hvor den amerikanske rigsretssag og tvivl om selskabernes indtjeningsudsigter tiltrak sig opmærksomhed, og hvor de første meldinger om virussen fra Kina begyndte at løbe ind. Efter en kort stabilisering i begyndelsen af februar satte det ind med rekordstore kursfald i slutningen af februar og begyndelsen af marts, hovedsageligt drevet af de stadig mere alvorlige perspektiver, som følger af Coronavirussen.

”Årets første måneder har med al tydelighed illustreret, hvor tæt forbundne kapitalmarkederne er i den globale økonomi, og hvor hurtigt og overraskende lokale problemer kan sprede sig til verdensøkonomien. Markederne reagerer naturligt nok på den større usikkerhed, men kun tiden kan vise, om der er tale om en overreaktion” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Begyndelsen af marts måned giver ikke umiddelbart noget indtryk af en bedring i markedsudviklingen, tværtimod ser vi fortsat ind i en periode med betydelig usikkerhed på grund af Corona-udbruddet og faldende oliepriser”.

Igennem februar måned købte danske private investorer på trods af de urolige markedsforhold danske investeringsfonde for knap 19 mia. kr. I løbet af årets to første måneder udgjorde investorernes samlede investering i danske investeringsfonde 35,5 mia. kr. Til sammenligning købte private investorer gennem hele 2019 danske investeringsfonde for godt 40 mia. kr., så interessen for at investere har i år været ekstraordinær stor.

Interessen har især samlet sig om fonde, der investerer i udenlandske aktier og obligationer, hvor der i hver af kategorierne er købt for mere end 10 mia. kr. i januar og februar. For aktiers vedkommende har der især været interesse for globale aktier og nordamerikanske aktier. På obligationssiden er de nye midler især gået til Investment Grade obligationer og obligationer udstedt af låntagere i Emerging markets. Blandede investeringsfonde og fonde rettet mod danske obligationer har fået tilført henholdsvis knap 7 og 6 mia. kr., der hovedsageligt er placeret i balancerede fonde og for danske obligationers vedkommende i værdipapirer med en varighed på mellem 3 og 5 år.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde