Investorerne købte fortsat danske investeringsfonde i marts trods historiske kursudsving

Publiceret 20-04-2020
Nyhed

Coranakrisens hærgen på verdens værdipapirmarkeder i marts fik investorer i danske investeringsfonde til at stoppe lidt op, men der blev fortsat investeret nye midler i fondene.

De voldsomme kursfald i marts ramte også investorer i danske investeringsfonde. For samtlige danske detailfonde beløber tabet i marts sig til omkring 100 mia.kr. eller et tab på knap 10 procent af den samlede formue. Så stort et tab er ikke set siden oktober 2008 under finanskrisenAktiefonde med fokus på enkeltmarkeder eller -sektorer har været hårdest ramt, hvorimod fonde, der investerer i obligationer, er kommet noget bedre gennem de oprørte vande på kapitalmarkederne. 

På trods af uroen er der fortsat investeret nye midler i de danske detailfonde, men dog i betydeligt mere begrænset omfang end i årets første to månederDanske investorer har altså valgt at stoppe lidt op i lyset af uroen på værdipapirmarkederne, men egentlig panik har der ikke været tale om, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

I marts udgjorde nettokøbet af nye investeringsbeviser 3,3 mia.kr. Det er et markant fald i forhold til februar, hvor nettokøbet udgjorde hele 18,7 mia. kr. I løbet af årets første kvartal er der samlet tilgået knap 39 mia.kr. i nye midler til danske detailfonde. Ligesom i januar og februar er der i marts især investeret i fonde, der fokuserer på udenlandske aktier og fonde, der investerer i et mix af aktier og obligationer.

Modsat forholder det sig blandt svenske investorer, der i marts måned samlet trak næsten 100 mia. SEK ud af svenske detailfonde. Det svarer til ca. 2% af den samlede formue i de svenske fondeDet er især aktiefondene, som svenske investorer er gået ud af.

På en række værdipapirmarkeder er der på enkelte dage set fald, der tangerer historiske rekorder. Noget mere nuanceret ser det ud, når marts måneds afkast for de forskellige typer af investeringsfonde sammenlignes med de historiske månedsaflast for de sidste 20 år. For en række af investeringsfondskategorierne er der faktisk over de sidste 20 år set større negative afkast end det, som kan opgøres for marts i år. En markant undtagelse her er dog globale aktier, der ikke i de sidste 20 år har set en værre måned rent afkastmæssigt.  

Covid-19 pandemien er ud fra alle betragtninger en helt usædvanlig begivenhed, og afkastudviklingen i marts afspejler i sagens natur den store usikkerhed, som virussen har givet anledning tilDet er for tidligt at sige, om følgerne bliver lige så langstrakte, som vi så det i kølvandet på finanskrisen, men det hører med til billedet, at markederne så småt viser tegn på, at det værste er overstået. Ud fra det perspektiv er det rart at se, at investorer i danske investeringsfonde har handlet velovervejet”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde