Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

Publiceret 29-09-2020
Høringssvar

Finans Danmark noterer sig, at afstanden mellem de fælles europæiske direktivbestemmelser om søjle 2-kapitalkrav og de danske regler bliver udvidet med de nye direktivbestemmelser og den foreslåede justering af de danske regler. Vi finder på den baggrund, at en mere omfattende revision af bekendtgørelsens bestemmelser om opgørelse af solvensbehovet kunne overvejes.

Under alle omstændigheder bør der ske revision af, hvordan makroøkonomiske stresstests indgår ved opgørelsen af solvensbehovet.

Endelige finder vi ikke, at danske institutter skal underlægges strengere oplysningskrav om deres søjle 2-kapitalkrav end institutter i andre EU lande.

Michael Friis

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om opgørelse af solvensbehovet

Høring

Høringsbrev om udkast til bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde