Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og vejledning

Publiceret 31-01-2020
Høringssvar

Miljø- og Fødevareministeriet har 6. januar 2020 sendt udkast til bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning om samtykke til multifunktionel jordfordeling i høring

Finans Danmark bakker op om ordningen for multifunktionel jordfordeling og udtagning af landbrugsjord. Det kan forbedre jordarealernes anvendelse og er et vigtigt element i indsatsen for at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030. Det er dog vigtigt, at lodsejere sikres en éngangskompensation som fuldt ud dækker en eventuel værdiforringelse af jordarealet, samt at panthaverne inddrages tidligt i ansøgningsprocessen.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde