Høringssvar vedr. pensionsbeskatning

Publiceret 22-09-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet to høringssvar i relation til pensionsbeskatning.

Finanstilsynet ændrer ”Bekendtgørelse om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter”, også kaldet puljebekendtgørelsen. Der indføres forbud mod at investere midler i aldersoparingsdepoter i unoterede kapitalandele og i andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en registreret forvalter. Ændringen skyldes, at Finanstilsynet ønsker at lukke ned for skattetænkning.
Finans Danmark tager i det lys stramningerne til efterretning. I høringssvaret har vi en række tekniske bemærkninger til den praktiske håndtering som følge af, at unoterede kapitalandele skal tages ud af aldersopsparingsdepoter.

Skatteministeriet har samtidig sendt forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven i høring. Forslaget indeholder udover en objektiv rettelsesregel på 30 dage for åbenlyse fejlagtige pensionsindbetalinger, nogle korresponderende ændringer som følge af forbuddet mod investering i unoterede kapitalandele mv. i aldersopsparing.

Lene Schønebeck

Skattechef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde