Høringssvar vedr. Justitsministeriets nationale evaluering af databeskyttelsesreglerne

Publiceret 12-10-2020
Høringssvar

Justitsministeriet iværksatte tidligere på året en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. Finans Danmark har som led i evalueringsprocessen indsamlet en lang række praktiske eksempler på databeskyttelsesretlige udfordringer i den finansielle sektor, som nu er videregivet til Justitsministeriet.

Som følge af den finansielle sektors betydning for samfundsøkonomien er de finansielle virksomheder underlagt mere omfattende lovgivning end sædvanlige erhvervsvirksomheder. Langt størstedelen af denne lovgivning stammer fra EU.

Udover en lang række generelle situationer, hvor der i praksis opleves tvivl om databeskyttelsesreglerne, har den finansielle sektor således også en særlig kategori af udfordringer, som alle bunder i komplekse samspilsproblemer mellem GDPR og den finansielle EU-lovgivning.

Finans Danmark hilser evalueringen af databeskyttelsesreglerne velkommen. Samtidig mener vi det er væsentligt, at Justitsministeriet er opmærksom på, at der er stor forskel på de databeskyttelsesretlige udfordringer i forskellige sektorer – og at udfordringerne bliver mere komplekse, når der er tale om en i forvejen tæt reguleret sektor som den finansielle sektor.

 

For pressehenvendelser

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Høringssvar

Høringssvar fra Finans Danmark vedrørende national evaluering af databeskyttelsesreglerne

Høring

Høring ifm. national evaluering af databeskyttelsesreglerne

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde