Høringssvar vedr. fintech – spændingsfeltet mellem finansiel regulering og ny teknologi

Publiceret 26-02-2020
Høringssvar

Copenhagen Fintech Policy er en ny politisk enhed i Copenhagen Fintech som DI, Finans Danmark og Finansforbundet i tæt samarbejde med teamet i Copenhagen Fintech står bag. Copenhagen Fintech Policy arbejder for at styrke fintech-økosystemet samt at bidrage til, at København og Danmark kan styrke sin position som fintech-hub i Skandinavien.

Det er Copenhagen Fintech Policy’s overordnede holdning, at fintech-regulering som udgangspunkt bør

  • tilstræbes at ske på europæisk, hvis ikke globalt niveau
  • i videst muligt omfang være teknologineutral
  • sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse
  • sikre level playing field mellem markedsdeltagerne
  • ikke unødigt hindre innovation og udvikling.

Det er væsentligt, at reguleringen er harmoniseret i forhold til globale aktører og grænseoverskridende aktiviteter. Først og fremmest er det dog vigtigt at skabe klarhed over, hvorvidt der er et behov for ny regulering, eller om aktiviteterne omfattes af eksisterende lovgivning. Særegen dansk regulering eller tilsynspraksis bør være en undtagelse og begrænses til situationer, hvor det vurderes, at den internationale lovgivningsproces er for træg til at afvente internationale initiativer.

Endvidere skal det understreges, at level playing field bør være et bærende princip i Finanstilsynets virke og al regulering. Det gælder ikke mindst i forhold til big tech-virksomheder. Hvad angår mindre, nystartede virksomheder, der ikke har samme mulighed for at udnytte netværkseffekter, kan det i højere grad begrundes at give regulatoriske frirum ud fra en proportionalitetsbetragtning. Stadig bør der dog være faste og transparente rammer for en sådan sandkasse-aktivitet, og den efterfølgende videndeling skal prioriteres.

 

Mette Stürup

Kontorchef

Høringssvar

Fintech – spændingsfeltet mellem finansiel regulering og ny teknologi

Høring

Diskussionsoplæg:
Fintech – spændingsfeltet mellem finansiel regulering og ny teknologi

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde