Høringssvar til EU-Kommissionens konsultation om ”Roadmap for the review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review)”

Publiceret 17-12-2020
Høringssvar

Finans Danmark har sammen med den svenske og norske bankforening sendt et høringssvar til EU-Kommissionens konsultation om ”Roadmap for the review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review)”

I krisehåndteringsdirektivet (BRRD) reguleres blandt andet håndteringenafnødlidendeSIFI-bankeri enkrisesituation,og der stilleskravomstørrelsendenkapital, sominstituttet skalkunnebrugetilatdækketab, hvisinstituttetblivernødlidende(detsåkaldteNEP-krav).

BRRD indeholder en lang række valgmuligheder for de nationale myndigheder i forhold til, hvor store krav bankerne i de enkelte lande skal opfylde. Det giver mulighed for meget forskellige krav for de europæiske banker og hæmmer dermed potentielt det fælles europæiske marked på grund af forskellige regler i de europæiske lande.

I høringssvaret argumenterer vi på den baggrund for, at de nationale valgmuligheder i BRRD bør reduceres kraftigt. På den vis kan vi sikre os, at reglerne er ens på tværs af Europa, hvilket er til gavn for det fælles europæiske marked.

 

Morten Frederiksen

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

EU-Commission consultation regarding the Roadmap for the review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review)

Høring

Banking Union – review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review)

  1. Banking Union – review of bank crisis management & deposit insurance framework (BRRD review)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde