Høringssvar til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

Publiceret 08-10-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Finans Danmark bakker op om opfølgningen på tørkepakken og om en samlet jordreform, som kan bidrage til landbrugets bæredygtige omstilling og forbedre jordarealernes anvendelse. Bekendtgørelsen udmønter midler ved etablering af en tilskudsordning til klima-lavbundsprojekter samt ved at allokere midler til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder gennem en projektindsats.

Finans Danmark ser positivt på, at ordningerne hviler på frivillig lodsejerdeltagelse, samt at lodsejerne får udbetalt en engangskompensation for værditab ved jordudtagning.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

Høring

Udkast til bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde