Høringssvar til bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Publiceret 29-09-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Formålet med nyudstedelsen af bekendtgørelsen er at foretage en række præciseringer for at sikre en direktivnær implementering af reglerne i MiFID II og det delegerede direktiv. Vi støtter fuldt ud formålet med ændringerne, da en direktivnær implementering er en generel forudsætning for, at der skabes et level playing field på tværs af medlemsstaterne og dermed, at Danmark konkurrerer på lige vilkår med andre EU-lande.

Vi er i vores høringssvar kommet med flere forslag til, hvordan man kan implementere reglerne i Danmark endnu tættere på de europæiske regler. Blandt andet har vi foreslået en endnu mere direktivnær formulering af reglerne om analyser fra tredjemand samt efterspurgt en præcisering af begreber anvendt i bekendtgørelsen. Præciseringerne skal sikre, at det er klart, hvem der er omfattet af reglerne samt hvilke betalinger og ydelser, som er omfattet.

Maria Birkvad

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Høring

Høring over bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde