Høringssvar på ESMAs høring om guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers

Publiceret 01-09-2020
Høringssvar

ESMA har den 3. juni 2020 offentliggjort en høring på guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers.

Overordnet finder Finans Danmark det positivt, at ESMA har udarbejdet retningslinjer på området, og at de i den forbindelse har kigget på EBAs tilsvarende retningslinjer. Finans Danmark finder dog, at der er behov for at ensrette ESMAs retningslinjer yderligere til EBAs retningslinjer for at sikre et strømlinet og ensartet regelsæt for virksomheder, som er reguleret af både ESMA og EBA. Hensigten er at undgå overimplementering og yderligere administrative byrder i implementeringen.  Det gælder særligt i forhold til:

  • at det gøres klart hvad der kræves under retningslinjerne for at sikre en harmoniseret ramme og en konsekvent implementering og anvendelse af retningslinjerne på tværs af sektoren
  • at definitionen og omfanget af kritisk og vigtig outsourcing er på linje med EBAs retningslinjer for at sikre en ensartet fortolkning
  • at retningslinjerne også inkluderer de funktioner, der ikke betragtes som outsourcing
  • at anvendelsen af retningslinjerne ved koncernintern outsourcing uddybes.

Marie-Louise Aldershvile

Chefkonsulent

Høringssvar

Finans Danmark høringssvar til ESMAs høring om guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers

Høring

ESMA consults on Cloud Outsourcing Guidelines

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde