Høring i EU-specialudvalget for den finansielle sektor over EU-Kommissionens digitale finans pakke

Publiceret 09-10-2020
Høringssvar

EU-Kommissionen har den 24. september 2020 offentliggjort en digital finans pakke, som skal fremme innovation til gavn for forbrugere og virksomheder i EU. Pakken indeholder 4 initiativer: en strategi for digital finans, en strategi for detailbetalinger og konkrete forslag til regulering af henholdsvis kryptoaktiver og styrkelse af cyberforsvaret for finanssektoren.

Strategi for digital Finans

EU-Kommissionen ønsker med strategien at gøre finansielle produkter og tjenester mere digitale og samtidig understøtte innovation og konkurrence i finanssektoren i EU. Strategien indeholder blandt andet initiativer om bedre adgang til data og en ny digital identitet, der begge skal gøre det lettere at være bankkunde.

Finans Danmark mener, at det væsentligt, at den europæiske finansielle sektor er i front hvad angår digitalisering og innovation. Regeringen bør arbejde for:

  • Teknologineutral og innovationsvenlig EU-regulering af finansielle tjenesteydelser.
  • Harmoniserede regler på tværs af Europa og fair konkurrence på et digitalt transformeret marked til gavn for forbrugerne.
  • Konkurrencevilkårene skal være – "samme aktiviteter, samme risici, samme regler, samme tilsynsprincipper”. 

 

Strategi for detailbetalinger

EU-Kommissionen ønsker med strategien at understøtte sikre, hurtige og effektive betalingsløsninger for forbrugere og virksomheder i EU. Strategien fokuserer særligt på udrulning af straksbetalinger, herunder i detailhandlen, og at fremme europæisk udviklede betalingsløsninger.

Finans Danmark byder generelt strategien velkommen og støtter ambitionen om at fremme europæiske betalingsløsninger. Kundernes efterspørgsel bør være i centrum for strategien, og Finans Danmark ønsker, at der med implementeringen af strategien bygges bro mellem markedsdrevne initiativer og lovgivningsmæssige initiativer.

Forslag om regulering af kryptoaktiver

EU-Kommissionen ønsker med forslaget at regulere udstedere af kryptovalutaer og udbydere af kryptotjenester.

Finans Danmark støtter en EU-harmonisering af reguleringen af kryptoaktiver, som et bedre alternativ end den nuværende fragmenterede nationale regulering. Det sikrer lige vilkår på europæisk plan og kan være med til at sikre en positiv markedsudvikling på området.

Forslag om regulering til styrkelse af cyberforsvaret for finanssektoren

Med forslaget fastsættes en række harmoniserede minimumskrav til finanssektoren, indberetninger af cyberhændelser harmoniseres og der indføres krav om test. Ligeledes kravene skærpes til tredjepartsleverandører til sektoren.

Finans Danmark mener, at det er positivt, at der med forordningen kommer fælles harmoniserede minimumskrav til sektoren i forhold til cyberforsvar. Det er væsentligt, at der fokuseres på en risikobaseret tilgang og proportionalitet i reguleringen på området. Dermed kan der skabes et reelt indre marked og sikres en bedre koordinering på tværs af medlemsstaterne. Bestræbelserne på at etablere ensartede spilleregler for beskyttelse af alle dele af modstandskæden hilses velkommen. Finans Danmark hilser krav om trusselbaserede penetrationstest velkommen. De danske banker gennemfører allerede i dag sådanne test baseret på TIBER-EU, og Danmark har været blandt de første lande til at implementere et TIBER-testprogram i den finansielle sektor.

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde