EU Level 1-lovgivning bør implementeres ved lov i Danmark

Publiceret 13-10-2020
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt ”Bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver” i høring. Bekendtgørelsen fastsætter regler for beregningen af kravet om nedskrivningsegnede passiver, samt på hvilket grundlag Finanstilsynet skal fastsætte kravet.

Finans Danmark finder helt overordnet, at bestemmelserne i bekendtgørelsen bør implementeres ved lov og indarbejdes i lov om finansiel virksomhed. 

Vi finder det helt centralt, at EU Level 1-lovgivning implementeres ved lov i Danmark, særligt da de pågældende regler fra BRRD2, der er inkluderes i bekendtgørelsen, ikke har en teknisk karakter. Kun på den vis sikres den nødvendige og rette parlamentariske kontrol med implementeringen af EU-direktiver i Danmark. 

BRRD2 indeholder en række muligheder for en fleksibel implementering i forhold til tidspunktet for opfyldelse af NEP-krav og størrelsen af subordinationskrav. Finans Danmark finder det helt centralt, at bekendtgørelsen fuldt ud afspejler den fleksibilitet, der er givet i BRRD2.  

Ved en hurtig indfasning af NEP-krav og et højere krav om subordination afviger Danmark fra tilgangen i resten af Europa. Det vil medføre ulige konkurrencevilkår for danske banker, da de nu og her fortsat skal udstede de dyre (subordinerede) gældsinstrumenter, mens konkurrenterne i resten af Europa fortsat kan vente. Det vil alt andet lige også indebære højere omkostninger for danske virksomheder og husholdninger i en periode præget af usikkerhed og volatilitet på de finansielle markeder som følge af coronakrisen. 

Morten Frederiksen

Kontorchef

For pressehenvendelser

Carsten Brink

Kommunikationschef

Høringssvar

Høring af ”Bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver”

Høring

Bekendtgørelse om krav om nedskrivningsegnede passiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde