Danske investorer investerer i stor stil

Publiceret 14-08-2020
Nyhed

På trods af den tiltagende sommerstilhed - også på de internationale investeringsmarkeder - har investorer i danske investeringsfonde ikke sat tempoet ned. Til og med juli måned har private investorer købt investeringsfonde for mere end 63 mia. kroner. Det største køb i 15 år. Udover globale aktier har interessen især samlet sig om fonde, der investerer i udenlandske obligationer.

Med et samlet nettokøb på 63,4 mia. kroner i årets første syv måneder nærmer 2020 sig et rekordår for private investorers investering i danske investeringsfonde. Beløbet overstiger det seneste toppunkt i 2017, og man skal helt tilbage til 2005 for at finde et større nettokøb opgjort på årsbasis. Juli måneds køb af danske investerings-fonde på 4 mia. kroner ligger på niveau med de tre foregående måneder.

”Udviklingen på investeringsmarkederne over de sidste måneder har indtil videre bekræftet det hensigts-mæssige i danske investorers rolige tilgang. Ikke blot er kursfaldene fra første kvartal generelt ved at være hentet hjem, men for flere kategorier af investeringsfonde er afkastet i år nu positivt. Den sikreste måde at få gavn af det på, er selvsagt ved at have holdt fast på sine investeringer i hele perioden”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Danske private fondsinvestorer har fortsat appetit på udenlandske værdipapirer. Udenlandske aktier står for op mod halvdelen af det samlede nettokøb i perioden fra januar til og med juli, og heraf tegner globale aktier sig alene for over tre fjerdedele. Men også udenlandske obligationer har i år haft investorernes bevågenhed. Samlet er der netto investeret for mere end 16 mia. kr. i fonde, der investerer i udenlandske obligationer. Der er aldrig tidligere set så stor en investering i den type af investeringsfonde.

”I lyset af kursudviklingen under coronakrisen er interessen for udenlandske obligationer bemærkelsesværdig. Udenlandske obligationer er en naturlig bestanddel af en god portefølje, men som investor skal man være opmærksom på, at det højere afkast som altid følges af en højere risiko”, siger Birgitte Søgaard Holm.

 

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde