Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Danske investorer dropper aktier til fordel for obligationer

Publiceret 14-09-2020
Nyhed

Efter seks måneder med næsten uafbrudte kursstigninger på aktiemarkederne har investorer i danske investeringsfonde taget et pusterum i august måned. Interessen samler sig nu især om udenlandske obligationsinvesteringer.

Efter en hastig tilgang af nye investeringsmidler i løbet af årets første 7 måneder, gik købet af aktiefonde i nul i august måned, da der stort set ikke blev investeret nye penge i disse aktiver. I stedet er fonde, der investerer i udenlandske obligationer, kommet i fokus. Danske investeringsfonde har pr. udgangen af august investeret ca. for 14 mia. kr. hen over året i udenlandske obligationer. Formuemæssigt tegner denne type fond sig for knap 20 procent af den samlede formue i danske detailfonde.

”Det er forståeligt, at mange investorer stopper lidt op og overvejer situationen i lyset af den meget positive udvikling på aktiemarkederne siden midten af marts. Mange investorer har helt eller delvist genvundet det historisk store tab især i marts, mens tilgangen af nye midler fra andre investorer har resulteret i pæne afkast i løbet af kort tid, Der er helt sikkert en del investorer, som har valgt at realisere noget af fortjenesten nu, men i hvilket omfang, investorerne har geninvesteret fortjenesten, er vanskeligt at sige, ”, siger Kåre Valgreen, investeringschef i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Det er især fonde inden for kategorierne Investment Grade og Non-Investment Grade obligationer, der er interesse for. Samlet er der i år købt udenlandske obligationsfonde for over 11 mia. kr. i disse kategorier.

”Det er vigtigt som investor at være opmærksom på, at der risikomæssigt er væsentlige forskelle mellem de to typer af obligationer. Investment grade bruges som betegnelse for obligationer udstedt af selskaber med høj kreditværdighed, hvorimod non-investment grade ofte dækker over udstedere med væsentligt lavere kreditværdighed.  Non-investment grade leverer et højere forventet afkast end investment grade, men altså med en højere risiko”, siger Kåre Valgreen.

 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde