Danske investeringsfonde tilbage i plus

Publiceret 14-12-2020
Nyhed

Den gunstige udvikling på investeringsmarkederne i 2. halvår 2020 har indhentet tabene fra 1. halvår, og danske detailfonde giver nu samlet set et positivt afkast. Hastigheden hvormed markederne er gået fra minus til plus er imponerende.

Ved udgangen af november måned har afkastet i danske investeringsfonde rettet mod private investorer været på godt 3 pct. i år. Dermed er tabene fra de urolige markedsforhold i specielt marts og april vendt til gevinst. Samlet set har danske detailfonde givet et afkast på 8 pct. i de sidste fem måneder mod et afkast på knap -4,4 pct. i første halvår 2020.

Alle hovedkategorier af investeringsfonde er ved udgangen af november i plus, men der er meget store forskelle i afkastene for de forskellige kategorier. Fonde, der investerer i danske aktier, har klaret sig bedst, idet deres afkast i år er på 23 pct. Danske aktier var allerede i plus efter 1. halvår, og den positive udvikling er fortsat i 2. halvår, hvor afkastet er på næsten 20 pct.

”Når man genkalder sig stemningen i marts og april i år, er situationen ved udgangen af november noget af en milepæl. Vi har været vidne til både et kursfald og en efterfølgende positiv korrektion, der er sket med en forbløffende hastighed. Og for danske aktier har udviklingen været exceptionel og afspejler naturligvis, at mange af de børsnoterede selskaber vi har herhjemme – især inden for sundhedspleje og grøn teknologi – står godt i det udskilningsløb, som pandemien har været udtryk for”, siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

I modsætning til danske aktier lå afkastet for fonde med udenlandske aktier stadig i negativt terræn ved halvårsskiftet. Men med et afkast i de sidste 5 måneder på 11,6 pct. kan de nu fremvise et afkast på 3,2 pct. Fonde, der investerer i udenlandske obligationer, har også i 2. halvår genvundet det tabte fra årets første 6 måneder, idet denne kategori nu viser et afkast på 1,3 pct.

”Når man vurderer afkastene for de forskellige kategorier, skal man selvfølgelig være opmærksom på, at de udenlandske fonde dækker et meget bredt spektrum af investeringsmuligheder, og det er uvist, om danske aktier vil fortsætte med at levere de højeste afkast. Mange af de store danske selskaber er som skræddersyede til at klare sig igennem kriser som den nuværende, men under andre forhold kan f.eks. udenlandske aktier vise sig at være mere gunstige. Risikospredning er derfor stadigvæk investorernes bedste ven”, siger investeringschef Kåre Valgreen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde