Danske investeringsfonde genvinder tabt terræn

Publiceret 15-05-2020
Nyhed

Investorer i danske investeringsfonde holdt hovedet koldt, og med den revanche, som investeringsmarkederne tog i april, er en betydelig del af tabet fra marts i år hentet hjem.

På trods af de dramatiske tab som investorerne inkasserede i marts, investerede detailinvestorerne i april igen lidt over 3 mia. kr. i nye investeringsfondsbeviser. Tilgangen i april ligger på niveau med marts, og der er dermed fortsat tale om en nedgang i forhold til de to første måneder af året. Men investorerne er ikke er gået i panik og har solgt ud af deres investeringsfonde, og det har lønnet sig godt: De danske detailfonde oplevede en formuestigning i april på over 54 mia. kr.

”Oplevelserne gennem marts og april rokker noget ved myten om, at detailinvestorerne altid køber for tidligt og sælger for sent eller omvendt. Der er selvfølgelig blevet skruet ned for blusset, men investorerne har holdt fast i deres positioner, og det har kunnet betale sig”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

I april var det igen udenlandske aktier, og herunder især kategorien globale aktier, der tiltalte investorerne. Her blev der netto investeret mere end 4,6 mia. kr. Blandede fonde tiltrak også nye investeringsmidler, men på et lavere niveau end i de foregående måneder, da blandede fonde blot modtag godt en halv mia. kr. i nye midler mod knap 1,5 mia. kr. i marts.

Investorerne har i marts og april i år valgt at nedbringe deres eksponering mod obligationer. Over de to seneste måneder er der solgt investeringsbeviser i danske og udenlandske obligationsfonde for næsten 4,3 mia. kr. Det står i skarp kontrast til hele 2019 og de første to måneder af 2020, hvor aktier var i højsædet.

”Det er interessant, at der så kort tid efter historiske kursfald på aktiemarkederne, kan spores en forstærket interesse for udenlandske aktier og i nogen grad på bekostning af mere forsigtige obligationsinvesteringer. Om trenden holder ved, er svært at sige, men i sig selv tyder den på en yderligere bevægelse i retning af en stadig større international eksponering blandt investorerne”, siger Birgitte Søgaard Holm.

Denne tendens bliver endnu mere tydelig, hvis man ser på, hvad der er sket de første fire måneder af året. Her er der alene solgt investeringsbeviser i globale aktiefonde for over 19 mia. kr. Det er aldrig set før i løbet af et års fire første måneder. Faktisk er op mod halvdelen af de nye investeringsmidler i år blevet investeret i fonde, der investerer i udenlandske aktier.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde