Coronakrisen: Danske investorer er gået mod strømmen i Europa

Publiceret 13-07-2020
Nyhed

Nye tal viser, at de europæiske investorer har solgt ud i stor stil under coronakrisen. Danske investorer er imidlertid gået mod strømmen og har holdt fast i deres investeringsbeviser. Særligt kvinderne har haft is i maven. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Finans Danmark.

Nye tal fra de europæiske fondes samarbejdsorganisation, EFAMA, viser, at mange investorer i europæiske investeringsfonde under coronakrisen solgte ud af deres investeringsbeviser. I første kvartal 2020 solgte europæiske investorer investeringsbeviser for 176 mia. EUR.

Det står i skarp kontrast til den udvikling, som danske investeringsfonde har oplevet i samme periode. I årets første kvartal har danske investorer købt investeringsbeviser for i alt næsten 44 mia. kr., og i ingen af årets fem første måneder har der været et nettosalg af danske investeringsbeviser.  Den tendens bekræftes af en ny Epinion-undersøgelse fra Finans Danmark.

Undersøgelsen viser, at kun godt 5 pct. af de danske investorer valgte at sælge ud af deres investeringsfonde, aktier eller obligationer på grund af coronakrisen. Ikke mindst de kvindelige investorer ser ud til at have haft den mest rolige hånd. Kun 2,5 pct. af kvinderne valgte at sælge hele eller dele af deres portefølje mod en andel blandt mændene på over 7pct.

”Undersøgelsen bekræfter, at danske investorer generelt har været meget bevidste om deres investeringsadfærd under krisen. At ikke mindst kvinderne synes at have haft is i maven ligger i tråd med den generelle vurdering, at kvinder ofte er mere langsigtede end mændene i deres valg af investering, hvilket i den aktuelle situation har været klogt, da markederne har rettet sig meget siden”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Havde man investeret 100.000 kr. 1. januar i et bredt udvalg af danske investeringsfonde, ville man have tabt ca. 12.000 kr., hvis man solgte 31. marts, mens man omvendt kun havde tabt ca. 4.500 kr., hvis man havde holdt fast i sine investeringer indtil slutningen af maj”.

Undersøgelsen viser også, at coronakrisen har påvirket de danske investorers risikovillighed. 80 pct. af de adspurgte giver udtryk for, at krisen vil påvirke deres risikovillighed i fremtiden.

”Det er kun naturligt, at investorerne tager deres risikoprofil op til overvejelse i lyset af de voldsomme bevægelser på investeringsmarkederne, Om det stadig gør sig gældende, når de har haft mulighed for at vurdere den efterfølgende kursudvikling, vil fremtiden vise”, siger direktør Birgitte Søgaard Holm.

 

Læs EFAMA’s kvartalsstatistik 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde