Bæredygtighed i fokus blandt nye investeringsfonde

Publiceret 13-11-2020
Nyhed

Selvom investeringsmarkederne i 2020 har været præget af historiske kursudsving, har produktudvik-lingen hos de danske investeringsfonde ikke stået stille. Der er i år bl.a. introduceret en stor del fonde målrettet de investorer, der ønsker bæredygtighed i deres portefølje. Privatinvestorerne kan nu i alt vælge imellem 872 fonde.

Der introduceres løbende nye fonde fra de danske investeringsforeninger, og udviklingen har yderligere taget fart i 2020. Frem til og med oktober er der åbnet 24 nye fonde, hvilket giver de danske detailinvestorer adgang til hele 872 fonde, hvilket er rekordstort udbud. Det skal sammenlignes med 818 og 846 i hhv. 2018 og 2019. 

Ikke blot er produktudbuddet øget; en stor del af de nye investeringsmidler er også gået til de nye fonde. Private investorer har i årets første 10 måneder investeret ca. 57 mia. kr. i danske detailfonde og heraf er ca. 36% investeret i nye fonde. Det bringer den samlede formue under forvaltning til 1.057 mia. kr. i de danske detailfonde.

Investeringerne i de nye fonde bekræfter også, at der er stor interesse for bæredygtige investeringer. Knap 30% af de midler, som investorerne har sendt efter de nye fonde, er gået til fonde, der er betegnet som ”bæredygtige” eller ”grønne”. Ca. en tredjedel af disse er globale aktiefonde.

”Vi ser i øjeblikket en øget interesse for at investere, og på trods af en global pandemi formår investeringsfondene løbende at tilpasse deres produkter til ændringer i kundernes behov. Det er et sundhedstegn for sektoren, som netop får brug for løbende produktudvikling på det bæredygtige område i de kommende år for at nå de ambitiøse mål, sektoren har sat”, siger investeringschef Kåre Val­green, Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Her er det glædeligt, at investorerne også får stadig flere valgmuligheder, når det handler om fonde, der fokuserer på bæredygtighed og grøn omstilling”,

Pengene i de nye fonde er især gået til udenlandske investeringer. Op mod 40% af midlerne er blevet placeret i enten globale eller nordamerikanske aktiefonde. Det er noget højere end det, der kendetegner de samlede investeringer i danske detailfonde i år. Der har også været pæn interesse for nye blandede fonde og fonde, der investerer i danske obligationer.

 

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde